Skip to content

Programvareoppdateringer og dokumentasjon


VesselView903

Oppgradering av programvare

Programvarens guideinstruksjoner forklarer i detalj hvordan du oppgraderer VesselView903-programvaren. Du trenger følgende for å utføre oppgraderingen til VesselView-enheten.

Merknad: Du må også laste ned oppdateringen for VesselViewLink.

 • En datamaskin eller mobil enhet som støtter bruken av Micro SD-kort
 • Micro SD-kort som skal brukes til å overføre oppdateringen til VesselView903-enheten

VesselView703

Oppgradering av programvare

Programvarens guideinstruksjoner vil forklare i detalj hvordan du oppgraderer VesselView703-programvaren. Du trenger følgende for å utføre oppgraderingen til VesselView-enheten. 

Merknad: Du må også laste ned oppdateringen for VesselViewLink.

 • En datamaskin eller en mobil enhet som støtter bruken av Micro SD-kort
 • Micro SD-kort som skal brukes til å overføre oppdateringen til VesselView703-enheten

VesselView502

Oppgradering av programvare

Programvarens guideinstruksjoner vil forklare i detalj hvordan du oppgraderer VesselView502-programvaren. Du trenger følgende for å utføre oppgraderingen til VesselView-enheten.

Merknad: Du må også laste ned oppdateringen for VesselViewLink.

 • En datamaskin eller en mobil enhet som støtter bruken av Micro SD-kort
 • Micro SD-kort som skal brukes til å overføre oppdateringen til VesselView502-enheten. 

VesselView403

Oppgradering av programvare

Programvarens guideinstruksjoner vil forklare i detalj hvordan du oppgraderer VesselView403-programvaren. Du trenger følgende for å utføre oppgraderingen til VesselView-enheten.

 • En datamaskin eller mobilenhet som støtter bruk av USB
 • USB som skal brukes til å overføre oppdateringen til VesselView403-enheten

VesselView Link

Oppgradering av programvare

Programvarens guideinstruksjoner vil forklare i detalj hvordan du oppgraderer VesselViewLink-programvaren. Du trenger følgende for å utføre oppgraderingen til VesselView-enheten.

 • En datamaskin eller en mobil enhet som støtter bruken av Micro SD-kort
 • Micro SD-kort som skal brukes til å overføre oppdateringen til VesselViewLink-enheten

VesselView702

Oppgradering av programvare

Programvarens veiledning vil forklare i detalj hvordan du oppgraderer VesselView702-programvaren. Du trenger følgende for å utføre oppgraderingen til VesselView-enheten.

Merknad: Du må også laste ned oppdateringen for VesselViewLink.

 • En datamaskin eller en mobil enhet som støtter bruken av Micro SD-kort
 • Micro SD-kort som skal brukes til å overføre oppdateringen til VesselView702-enheten

VesselView7

Oppgradering av programvare

Programvaren har en veiviser som i detalj forklarer hvordan du oppgraderer VesselView 7-programvaren. Du trenger følgende for å utføre oppgraderingen til VesselView-enheten.

 • En enhet som er koblet til Internett, og som støtter bruken av Micro SD-kort
 • Micro SD-kort som skal brukes til å sikkerhetskopiere veipunkter, ruter og spor, og overføre filen for å oppdatere VesselView 7-enheten. 

VesselView4

Oppgradering av programvare

Programvarens guideinstruksjoner vil forklare i detalj hvordan du oppgraderer VesselView4-programvaren. Du trenger følgende for å utføre oppgraderingen til VesselView-enheten.

 • En datamaskin eller en mobil enhet som støtter bruken av Micro SD-kort
 • Micro SD-kort som skal brukes til å overføre oppdateringen til VesselView 4-enheten. 

Neste generasjons DTS Premier

Oppgradering av programvare

Displayet på Premier ERC (Electronic Remote Control) kan oppdateres via Wi-Fi® på en PC eller mobilenhet eller via USB-porten på undersiden av ERC. Last ned den nyeste programvaren og følg instruksjonene for programvareoppdatering i ERC-brukerhåndboken.


Cookie Preferences