Mercury News

23 Jul 2021

Mercury Marine i Norge støtter den ideelle miljøvernorganisasjonen Plastpiratene som forebygger forsøpling i Norge

Mercury Marine i Norge støtter den ideelle miljøvernorganisasjonen Plastpiratene som forebygger forsøpling i Norge

Brunswick Group, morselskap til Mercury Marine Norge (Marine Power Int. Ltd), lanserte i 2019 sin årlige bærekraftsrapport med ambisjon om å lede bransjen mot et mer bærekraftig og ansvarlig arbeid der blant annet energi, miljø og produktutvikling er i fokus. Mercury Marine lanserte bærekraftsmål i 2010 og vant Wisconsin Green Masters Award 2019 for niende gang på rad. Målet er å skape innovative produkter med enestående kvalitet og ytelse i kombinasjon med en sikker og miljømessig forsvarlig bruk, og Brunswick og Mercury har ambisjoner om å oppnå en forbedret livskvalitet for sine forbrukere og allmennheten for øvrig.

Fokus på miljø og bærekraft er derfor utrolig viktig for oss i Mercury. For oss handler det om at vi som bedrift kan gjøre mer med mindre av samfunnets ressurser og råvarer. Organisasjonen Plastpiratene er en ideell miljøvernorganisasjon som skal forebygge forsøpling i Norge. For oss er det viktig å støtte de lokale organisasjonene og menneskene som bidrar til og arbeider for å gi et viktig bidrag til havet, naturen, kysten og oss mennesker. Mercury Marine i Norge har derfor tatt beslutningen om å bli bedriftsvenn og gi støtte og bidrag til dette viktige arbeidet som skaper god aktivitet, positive miljøer og i tillegg rydde mengder av plast fra havet.

Informasjon – Plastpiratene:

 • Plastpiratene ryddet 19 tonn plast langs norskekysten i 2018, 2019 var målet å samle 60 tonn.
 • Hittil i år har Plastpiratene ryddet ca. 100 tonn plast langs norskekysten og i sjøen.
 • 2500 medlemmer.
 • 25 båter.
 • 63 skipsvrak har blitt hevet.
 • Grunnleggeren av Plastpiratene Andreas Brandvoll og organisasjonen Plastpiratene har siden 2018 blitt nominert til «Oslos miljøpris» tre år på rad.
   

Visste du at noen av målene Mercury Marine har satt seg innen 2025 inkluderer å:

 • Redusere utslippet fra påhengsmotorene med 80 prosent sammenlignet med 2005-nivåene.
 • Engasjere 75 prosent av de ansatte i helsevurderinger.
 •  Redusere vannforbruket med 25 prosent sammenlignet med 2016.
 •  Få 50 prosent av strømmen fra fornybare kilder (innen 2030).
   

For mer informasjon om Plastpiratene sin organisasjon, les mer her: https://www.plastpiratene.com/om-oss/

http://www.mercurymarine.com/en-gb/no/news/mercury-marine-i-norge-stotter-den-ideelle-miljovernorganisasjonen-plastpiratene-som-forebygger-forsopling-i-norge/