Jämför propeller

https://www.mercurymarine.com/sv/se/propellers/compare/?e%5B%5D=1053