Jämför inombordare och drevmotorer

http://www.mercurymarine.com/sv/se/engines/inboard-and-sterndrive/compare/?e%5B%5D=mercruiser%7C82-mag