Dockline Blog

Tillbaka till dockning

Så navigerar du säkert och rätt med din båt

Äntligen är det dags för sjösättning och därmed är det också dags att påminna om hur du navigerar säkert och rätt med din båt.

När du är ute på vattnet
Så navigerar du säkert och rätt med din båt

Du vill inget hellre än att starta motorn och köra full gas på en spegelblank sjö. Men i motsats till att köra bil är det inte lika enkelt som att hålla sig i sin fil.

Uppdatera dig om dessa vanliga och nödvändiga navigationsregler innan du åker ut på vattnet.

Ha en tydlig sikt

Det är alltid ditt ansvar som båtens kapten att ha en bra sikt så att du kan köra säkert. Det innefattar att du trimmar motorn ordentligt så att fören inte hindrar sikten och att kåpor, wakeboardtorn och passagerare är placerade så att du kan ha en 360 graders fri sikt. Håll dessutom koll på ljudsystemets volym så att du lättare kan höra eventuella varningar.

Håll en säker hastighet

Det är spännande att köra snabbt, men för hög hastighet är en av de vanligaste orsakerna till båtolyckor. Vid hårt väder, dålig sikt, eller när vattendraget är fullt med andra båtar, är det särskilt viktigt att sänka hastigheten så att du kan byta riktning snabbt och säkert. Om du närmar dig en hamn, brygga eller strand, sakta ner så att du snabbt kan stanna om så skulle behövas.

Känn till företrädesreglerna

Har du en motorbåt ska du lämna företräde, såvida du inte blir omkörd av en annan båt. Det betyder att du alltid ska vara redo att lämna andra båtar företräde. Dra av åt styrbord för att ge plats för passerande båt.

Om du blir omkörd är du den båt som har företräde.  Håll ändå lite till höger eftersom andra båtägare kanske inte känner till reglerna.

Om du möter en annan båt rakt framifrån finns det inget som heter företräde. Båda båtarna ska göra plats genom att hålla åt styrbord för att undvika en kollision.

Ge andra båtägare gott om utrymme

Säkerhetsavstånd - kom ihåg att visa hänsyn! Det kan finnas simmare eller dykare i vattnet, sportfiskare med linorna ute, eller segelbåtar och kanoner som glider runt. Eftersom du inte har någon bra verbal kommunikation med andra båtar ska du alltid ge andra båtförare gott om utrymme. Sakta ner och undvik att skapa ett irriterande och farligt svall när du passerar.

Säkerheten främst

Att navigera säkert är beroende av att du kan reglerna och följer dem. En sjökortsplotter kan hjälpa dig att hålla båten på säkert djup och markera spåret på ett bra sätt, men den ersätter inte kunskap om reglerna. Om du hamnar i problem ute till sjöss eller exempelvis kör vilse är det bra att vara förberedd med en nödsignal för att kalla på hjälp, exempelvis med hjälp av den bärbara 1st Mate-nyckeln. Är läget inte akut, kontakta närmaste sjöräddningsstation, Sjöassistans eller ditt försäkringsbolag.

Tillbaka till dockning
http://www.mercurymarine.com/sv/se/dockline/refresher-on-safely-navigating-with-your-boat/?page=2&