Dockline Blog

Tillbaka till dockning

Trimma din utombordare för optimal prestanda

Förbättra hastighet, körning och bränsleekonomi med grundläggande justeringar.

Så gör du När du är ute på vattnet
Hoe trim je je buitenboordmotor voor optimale prestaties?

Att justera en utombordares trim inåt eller utåt är ett av de effektivaste sätten för att förbättra en båts allmänna prestanda. Genom att trimma utombordaren justeras båtens position, eller förens vinkel ner i vattnet, vilket kan hjälpa till med att ställa in den bästa körningen genom att kompensera för båtens vikt och sjöns förhållanden. I de flesta fall förbättrar också en korrekt utförd trimning bränsleekonomin och topphastigheten.

Experimentering med motortrim ska göras i små steg tills du får en stabil och fungerande känsla för hur din båt reagerar på ändringar. Därifrån blir fininställning av körningen via motortrim, has och trimplan lika enkelt som att cykla.

Här följer några grundläggande regler.

Trimma för resultat

När båten körs på tomgång ska utombordaren trimmas in, eller ner, helt. Detta placerar mer av växelhuset i vattnet i en i det närmaste lodrät position, vilket ger ett obehindrat vattenflöde till propellern. När du gasar på i detta läget ”greppar” propellern omedelbart tag i vattnet och driver upp båten i planing. Risken för kavitation eller ”blowout” (när luft och blockerat vattenflöde får propellern att tappa greppet och slira ineffektivt) blir i stort sett eliminerad.

Kör upp

När båten planar och körs med konstant hastighet ska du trimma ut för att höga upp utombordaren lite. Då höjs fören och lämnar en mindre del av växelhuset i vattnet, vilket minskar motståndet. Marschhastigheten ökar och bränsleekonomin förbättras till följd av detta.

Att trimma ut lite till kan förbättra resultatet ytterligare, baserat på båtens inställning och körning. Vid full gas ska trimningen resultera i högre varvtal och högre topphastigheter. Om du trimmar ut för mycket kan effekten istället försämras och båten kan börja rulla, eller studsa.

Trimma ner

Om du trimmar ner sänks utombordaren och trycker ner mer av skrovet i vattnet, i synnerhet i fören. Detta är fördelaktigt vid körning i krabb sjö, eftersom det får skrovet att skära igenom vattnet på ett bättre sätt och ger en mjukare gång. Återigen handlar det om din känsla för din båt och hur den reagerar på motortrimningen när du ska ställa in den mest bekväma körningen.

När du ska svänga

När du kommer in i en sväng ska du trimma in utombordaren för maximalt propellergrepp och styrförmåga, samt för överlägsen förmåga att plana när du gasar dig ut ur svängen. När du börjar köra rakt fram igen ska du trimma ut utombordaren och ställa in den mest effektiva marschhastigheten.

Det enkla sättet

Oavsett om du är nybliven båtmänniska eller erfaren sjöbuse så kommer du att uppskatta systemet Mercury® Active Trim, vilket eliminerar gissningarna när en båt ska trimmas in på rätt sätt. Active Trim är en integrerad, GPS-hastighetsbaserad och automatisk motortrimning som kontinuerligt och omedelbart justerar motorns trim baserat på ändringar i båtens hastighet och manövrering.

Precis som när en båt trimmas in manuellt, så trimmar Active Trim-systemet ut utombordaren automatiskt till optimal marschposition och trimmar in när du saktar in eller går in i en sväng. Active Trim-systemet har fem justerbara profiler som kompenserar för ändringar i väder, sjö, båtlast och förarens önskemål. Med en enkel knapptryckning tar Active Trim-systemet över. Det kan när som helst kopplas från med ett tryck på kontakten för manuell trim på gasreglaget.

Active Trim-systemet är kompatibelt med de flesta fyrtaktande Mercury-utombordare från 40 hk och uppåt, Mercurys tvåtaktande utombordare med kapacitet för SmartCraft®-system, samt SmartCraft-kompatibla MerCruiser®- och Mercury Diesel-drevmotorer med digitala trimgivare.

Att trimma in utombordaren är av yttersta vikt för att uppnå optimal motoreffekt och bränsleeffektivitet. Active Trim-systemet gör det enklare eftersom du inte behöver fundera på vad som är den rätta inställningen. Vill du veta mer om Active Trim-systemet? Din lokala återförsäljare hjälper dig gärna!

Tillbaka till dockning
http://www.mercurymarine.com/sv/se/dockline/how-to-trim-your-outboard-for-optimal-performance/