Dockline Blog

Tillbaka till dockning

Så spolar du en utombordsmotor

Att spola din utombordare och dess kylkanaler är viktigt oavsett om du kör i saltvatten och sötvatten

Så gör du

De flesta båtägare vet att det är absolut nödvändigt att spola en utombordare med sötvatten efter att ha åkt i saltvatten eller bräckt vatten. Om du inte gör det kan korrosion få fäste i din motors vattenpassager, vilket äventyrar ditt kylsystem och förkortar motorns livslängd.

Det som alla inte vet är att du även bör spola din utombordare efter utflykter på sötvatten. Varför? Om vattnet är grumligt – eller om du t.ex. vidrör botten med din nedre enhet – kan du få lera, alger och annat skräp instängt i dessa trånga vattenpassager, vilket hindrar din motor från att kylas effektivt. Om du inte spolar din motor kan du oavsiktligt föra med dig invasiva arter från ett farvatten till ett annat.

Det är därför mycket viktigt att spola igenom din utombordare inför vinterkonserveringen. Det är dessutom inte speciellt svårt då det enkelt kan göras på några minuter. När du har lastat av dina betesboxar och kylare har din motor hunnit bli renspolad och är därmed redo att ställas undan till nästa utflykt.

Så här gör du: 

  1. Din utombordare måste vara i drift- eller tiltläge.
  2. Koppla därefter bort spolkontakten. Denna kontakt hittas som oftast på sidan av din utombordare. Om du inte hittar spolkontakten finner du mer detaljerade instruktioner i bruksanvisningen till din utombordare.
  3. Koppla en spolmuff till en trädgårdsslang/vattenslang och trä den sedan över kylvattenintaget på motorn
  4. Ta av kåpan, sätt sedan på vattnet och starta motorn. Låt vattnet stå och rinna i cirka 15 minuter. Motorn kyls nu med rent kranvatten och spolar bort allt skräp som sitter fast i din motor
  5. Stäng av tändning, vatten och koppla loss din slang. Förvara sedan motorn i nedfällt läge så att allt kylvatten rinner ur motorn.
  6. Klart!

 

Rinçage d’un moteur hors-bord
Tillbaka till dockning
http://www.mercurymarine.com/sv/se/dockline/how-to-flush-your-outboard/