Dockline Blog

Tillbaka till dockning

Så här rengör du fiskerullarna

Rengör dina fiskerullar på rätt sätt, så håller de i många år.

Så gör du
Så här rengör du fiskerullarna

Kvalitetsrullar är inte billiga och det bästa du kan göra för att skydda utrustningen och garantera åratal av härligt fiske är att hålla dina rullar rena. Rengöring av dina rullar är faktiskt det allra viktigaste underhållsarbetet. Om du låter dina rullar bli smutsiga kommer grus och smuts att tränga in till de rörliga delarna. Sedan är det bara en tidsfråga innan skador uppkommer.

Rengöring av fiskerullar som används i sötvatten kontra saltvatten

Oavsett om du fiskar i sötvatten eller saltvatten kommer grunderna för rengöringen av dina rullar att vara desamma, fast med en mycket stor och mycket viktig skillnad; det är av yttersta vikt att rullarna tvättas noga med tvål och färskvatten efter varje gång de använts i en saltvattenmiljö. Det betyder inte att bara skölja av dem – det är en del av rutinen oavsett var du använder dina rullar. Du behöver ta det ett steg längre och torka av dem med en intvålad trasa, så att allt salt och alla mineraler som sitter kvar på rullen när saltvattnet torkat avlägsnas direkt.

Steg för att rengöra en fiskerulle efter användning

How to Clean Fishing Reels - Mercury Marine

Följ denna enkla rutin i fem steg efter varje fisketur. Du bör också tvätta dina rullar om de legat oanvända i mer än fem månader och börjat samla damm.

1. Dra åt slirbromsen för att förhindra inträngande vatten.

2. Skölj av rullen med en försiktig sprejning. Utsätt inte rullen för en vattenstråle med högt tryck, eftersom det kan pressa in vatten i rullen.

3. Låt rullen lufttorka eller torka av den med en handduk.

4. Spreja ett rostskyddsmedel/smörjmedel på en ren trasa tills en del av trasan blivit mättad. Använd den sedan för att torka av rullens metalldelar.

5. Skruva av slirbromsen och spolen om det är en spinnrulle. Använd sedan trasan för att torka av undersidan på de båda ställena, för här ansamlas en massa grus och smuts.

Steg för att rengöra en fiskerulle på djupet

How to Deep Clean a Fishing Reel

Du bör också djuprengöra dina rullar efter några månader eller en gång per säsong, beroende på hur ofta du fiskar. Följ också denna rutin om du börjar höra ett ovanligt skavande ljud, om rullen känns trög att veva eller om spolen inte snurrar så mjukt som den en gång gjorde.

1. Lossa rullen från fiskespöt och tvätta rullens fot (den del som du använder för att fästa rullen på spöt).

2. Rengör rullen enligt anvisningarna ovan.

3. Lossa veven, torka av dess metalldelar med din fuktade trasa och ge den en smörjning enligt tillverkarens rekommendationer.

4. Lossa rullens sidobricka, avlägsna gammalt fett eller överskottsfett som kan finnas där och ersätt det med färskt smörjmedel i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Obs! När det gäller konventionella rullar ger detta dig åtkomst till delar av spolen och drivaxeln som inte är enkla att komma åt eftersom de sitter i en roterande rulle. Detta kan beroende på hur rullen ser ut också ge dig möjlighet att rengöra och smörja delar som t.ex. rullagret och knarren. Vid rengöring av dessa delar är det av yttersta vikt att du följer tillverkarens rekommenderade smörjningsrutiner. I vissa fall (som att t.ex. smörja spolaxeln på vissa konventionella rullar) kan det ge omvänd effekt (t.ex. att försämra förmågan till frispolning) om fel smörjmedel används. Läs därför bruksanvisningen innan detta steg utförs.

Kommer dina fiskerullar att hålla för evigt om du rengör dem med dessa metoder? Knappast. Rullens kvalitet och hur ofta du använder den påverkar livslängden enormt mycket. Men genom att följa dessa rutiner håller rullen garanterat så länge som någon skulle kunna förvänta sig. Ännu viktigare är kanske att din fiskerulle kommer att vara i gott skick och hantera uppgiften när du krokat den där drömfisken.

Tillbaka till dockning
http://www.mercurymarine.com/sv/se/dockline/how-to-clean-your-fishing-reel/