Mål, vision och värderingar

Vårt mål: Vi drivs av vår passion för vattnet och våra kunders upplevelse i båten. Vi levererar de mest tillförlitliga och nyskapande framdrivningssystemen och är fast beslutna att vara den bästa samarbetspartnern.

Vår vision: Glädja kunderna genom att leverera de bästa motor- och framdrivningssystemen för världens mest krävande miljöer.

Våra grundvärderingar: 

Integritet - Vi uppför oss enligt högsta etiska standard. Vi gör det vi säger, och vi säger vad vi gör. 

Kundfokus - Vi lyssnar på kunderna och förser dem med de överlägset bästa produkterna och tjänsterna. 

Hållbarhet - Vi främjar en hållbar användning av resurser både under utveckling och tillverkning av produkter, samt i de samhällen och miljöer där våra produkter tillverkas och används. 

Ledande produkter och tjänster - Vi erbjuder nyskapande produkter och tjänster av hög kvalitet som är tillförlitliga och enkla att använda, och som driver passionen för vårt varumärke vidare. 

Personalengagemang - Vi uppmuntrar en kultur som gynnar fantastiska prestationer genom säkerhet, ständig förbättring, teamwork, delaktighet och tillväxt.

http://www.mercurymarine.com/sv/se/about/company-information/mission-vision-values/