Mercury nyheter

13 maj 2020

Mercury Marine i EMEA utökar fabriksgarantin och underhållsintervaller med 90 dagar på grund av COVID-19

Mercury Marine i EMEA utökar fabriksgarantin och underhållsintervaller med 90 dagar på grund av COVID-19

Mercury Marine i EMEA vidkänner de oförutsedda och betydande konsekvenserna av COVID-19-pandemin. Med anledning av detta, har Mercury beslutat att förlänga alla fabriksgarantier och förlängda garantier som redan har utgått eller ska utlöpa mellan 1 april 2020 till 30 juni 2020, ytterligare 90 dagar. Denna förlängda garanti omfattar alla Mercury Marines framdrivningsmotorer och dess varumärken, inklusive alla utombordare, Mercruiser- och dieselmotorer.

Utöver detta kommer även alla utombordare med fyrtaktsmotorer och med ett rekommenderat serviceintervall inom samma period som ovan att omfattas av samma förlängda garanti med 90 extra dagar. Detta för att Mercury önskar förlänga möjligheten att utföra underhållavtalet och för att hålla motorerna berättigade till den utökade garantin.

För att förhindra ytterligare spridning av COVID-19-viruset har många auktoriserade Mercury-återförsäljare varit tvungna att stänga. Med detta initiativ önskar Mercury ge sina kunder och återförsäljare möjligheten att behandla och tillvarata underhåll- och serviceavtal på bästa möjliga sätt givet dagens omständigheter och erbjuda en utökad garantitäckning.

Vi uppmuntrar våra kunder att kontakta deras lokala och auktoriserade Mercury-återförsäljare för att planera och boka in deras kommande servicemöte.

http://www.mercurymarine.com/sv/europe/news/mercury-marine-in-emea-extends-warranty-coverage-and-maintenance-interval-appointments-with-90-days-due-to-covid-19/?page=2&