Dockline Blog

Tillbaka till dockning

Så vinterförvarar du din utombordare

Följ dessa tips när du förbereder din utombordare inför vinterförvaringen, så att den är väl förberedd och i ordning inför våren.

Så gör du
Hoe maakt je je buitenboordmotor klaar voor de winter?

Det är mycket viktigt att förbereda motorn för övervintring

Att förbereda din utombordsmotor inför vintersäsongen hjälper dig se till att den är redo när våren kommer. I kalla områden kan minusgrader orsaka dyra skador på en motor som inte förberetts inför övervintringen på rätt sätt. Även i mildare klimat är slutet av båtsäsongen en perfekt tidpunkt att ta hand om det årliga underhåll som gör att din motor fungerar som den ska. Oavsett om du gör jobbet själv eller lämnar in din utombordare hos en auktoriserad Mercury Marine-återförsäljare för service, så kan lite tid och pengar som du spenderar idag spara en massa av båda när våren kommer.

Ska du göra det själv eller anlita en Mercury-återförsäljare?

Om din utombordare förbereds inför vintern av en auktoriserad Mercury-återförsäljare kan du lita på en utbildad teknikers professionella hjälp och kunskap, samtidigt som du slipper köpa in olja och filter, drevolja, konserveringsolja och annat förbrukningsmaterial som behövs. Teknikern som vinterförbereder din utombordare kanske också upptäcker och fixar andra problem.

När en återförsäljare förbereder en motor för övervintring ser de eventuellt saker som är fel och som du kanske hade missat. Det kan vara något litet som exempelvis en gas- eller växelkabel som är lite felinställd, men som kan påverka motorns funktion. De kontrollerar också större saker som t.ex. lösa akterspegelbultar eller en böjd propelleraxel, vilket skulle kunna orsaka stora problem längre fram.

Många båtverkstäder slår ihop övervintringsservice för utombordare med andra vinterförvaringstjänster till ett rabatterat pris. Dessa extra tjänster kan innefatta underhåll av båtens vatten- och avloppssystem, krympplastinslagning och förvaring. Vintersäsongen är också ett ypperligt tillfälle att låta återförsäljaren installera ny elektronik eller nya tillbehör, att fräscha upp kapell eller klädsel och skicka ut propellrar för reparation.

Rutinen för vinterförvaring beskrivs i alla Mercury-bruksanvisningar, och med några vanliga verktyg och det rätta förbrukningsmaterialet kan de händiga normalt tacka uppgiften. Flera av de nyare Mercury-utombordarna, inklusive de nya 4,6-liters V8- och 3,4-liters V6-modellerna, har faktiskt en etikett under motorkåpan med grundläggande underhållsspecifikationer och en QR-kod som kan skannas med en mobil enhet för att få länkar till instruktionsfilmer från Mercury.

Om du vill göra jobbet själv ska du börja med att läsa handboken och samla ihop de verktyg och underhållsprodukter som du kommer att behöva. Handboken innehåller information som är specifik för din modell av Mercury-utombordare, men här kommer några grundläggande instruktioner från serviceexperterna vid Mercury Marine:
 

Upprätta en lista med material för övervintringsservice

I bruksanvisningen till din utombordare finns information om det material och de verktyg som är specifika för din motor.

 • Motorolja
 • Motoroljefilter
 • Bränslefilter
 • Bränslestabilisator
 • Tändstift
 • Smörjmedel för båtar
 • Konserveringsspray
 • Drevolja och pump
 • Rostskyddssprej
 • Vanliga handverktyg
 • Fettspruta
 • Bladmått för tändstift
 • Motorsköljningsmuff och trädgårdsslang
 • Propellernyckel och tillämplig hylsa
 • Tratt
 • Behållare för avfallsolja

Behandla bränslet

Du bör alltid förvara din båt med färskt bränsle som behandlats med en bränslestabilisator för båtmotorer. Bränsle som inte behandlats börjar oxidera och bilda en gummiliknande massa i motorns bränslesystem. Detta är särskilt vanligt för utombordare med förgasare.

De flesta problem som uppkommer under en övervintringskontroll orsakas av för gammalt bränsle. Försök om möjligt i slutet av säsongen att köra din tank med båtbränsle i det närmaste tom och fyll den sedan med färskt bränsle innan förvaringen. Om bränslet i din tank är mer än en månad gammalt och det är för sent på säsongen för att köra slut på det, då ska du be någon pumpa ur det och ersätta det med färskt bränsle.

Om du har en äldre båt med ventilerad bränsletank är det en bra idé att fylla tanken med färskt bränsle, så att det inte bildas kondens i tanken. Stoppa när tanken är ca 95 procent full, eftersom extrema temperaturförändringar under vintern kan få bränslet att expandera och potentiellt pressa ut gas genom ventilen. Slutna tanksystem ventilerar ej mot atmosfären och drar därmed inte åt sig fukt från luften. Slutna tanksystem behöver ej fyllas.Fyll upp tanken med etanolfri bensin om möjligt, som till exempel 98-oktanig bensin, eller liknande. Tillsätt sedan korrekt mängd bränslestabilisator i det färska bränslet.

Bästa tiden att behandla bränslet är när du pumpar in det i din tank, antingen vid säsongens sista tankning eller när du ersätter det avslagna bränslet under övervintringsarbetet. Du kan förvaringsbehandla ditt bränsle med Quicksilver Quickstor, en av produkterna i Quicksilver Fuel Care System, oavsett om din motor byggts av Mercury eller någon annan tillverkare. Dessa produkter är framtagna för att arbeta tillsammans och optimera bränslet, avlägsna kvarvarande avlagringar från motorn och skydda bränslesystemet under vintermånaderna.

Det är viktigt att få ut det behandlade bränslet i hela bränslesystemet genom att köra båten i ca 10 minuter, antingen i vattnet eller när den är ansluten till trädgårdsslangen (följ bruksanvisningen om du använder en slang). Byt slutligen bränslefiltret. Nu är din motors bränslesystem redo för nästa säsong.

Byt olja

Om du har en utombordare med fyrtakt ska motorolja och filter bytas var 100:e timma eller en gång per säsong, oavsett hur många timmar motorn har använts. Om motorn förvaras med gammal olja kan de invändiga motorkomponenterna utsättas för fukt och sura biprodukter från förbränningen, vilket kan orsaka korrosion. Sortimentet med Quicksilver-smörjmedel inkluderar motorolja för fyrtaktande utombordare oavsett fabrikat, specifikt framtagen för de unika krav som den marina miljön ställer. Använd aldrig olja för bilar i en båtmotor! Titta i din bruksanvisning eller fråga din Mercury-återförsäljare om rekommenderade smörjmedelsprodukter till din båtmotor. Följ anvisningarna för oljebyte i din bruksanvisning och kassera alltid den gamla oljan på ett miljövänligt sätt.

När du bytt olja är det alltid en bra idé att starta motorn igen, så att fräsch olja cirkuleras genom motorn och för att leta efter läckor. Det är inte ovanligt att oljefilterpackningen sitter kvar på motorn, och om den inte tas bort kan olja läcka igenom den gamla packningen efter att det nya filtret installerats. Jag har sett motorer förstöras på grund av att ägaren inte noterat olja som läckt ut genom de dubbla packningarna.

Konservera motorn

Behandla fyrtaktsmotorer och konventionella tvåtaktare med konserveringsolja, helst medan motorn fortfarande är varm, för att förhindra korrosion inuti motorn. Ta loss tändstiften och spreja konserveringsolja direkt in i varje cylinder i enlighet med anvisningarna på burken. Använd en konserveringsolja som är särskilt framtagen för användning vid övervintring, exempelvis Quicksilver Storage Seal.

För direktinsprutade (DFI) tvåtaktsmotorer som t.ex. Mercury OptiMax-modellerna, ska du istället för konserveringsolja skvätta i ca 3 cl DFI 2-taktsolja i varje cylinder genom tändstiftshålet. En smal oljekanna med lång och böjbar hals fungerar bra till detta. Vi rekommenderar att antikärvmedel appliceras på tändstiftens gängor innan tändstiften försiktigt sätts tillbaka på plats. Använd nya tändstift med korrekt avstånd mellan katod och anod i enlighet med serviceschemat i din bruksanvisning.

Byt drevolja

Drevoljan i utombordarens växelhus ska också bytas var 100:e timme eller en gång per säsong – specifikt serviceintervall finns angivet i din bruksanvisning. Vatten i drevoljan kan frysa och expandera under förvaringen och kan potentiellt spräcka växelhuset. Inspektera den gamla oljan när du tömmer ut den. Om drevoljan ser vit eller gräddfärgad ut kan det betyda att det finns vatten i smörjmedlet. Detta är en indikation på att propelleraxelns packning kan vara trasig och låter vatten kontaminera smörjmedlet, vilket kan skada kugghjulen allvarligt. Om du misstänker att det finns vatten i växelhuset ska växelhuset trycktestas av en auktoriserad återförsäljare. Fyll växelhuset med nytt och färskt smörjmedel igen. Använd en kvalitetsprodukt för båtar som t.ex. Quicksilver High Performance Gear Lube, i enlighet med anvisningarna i din bruksanvisning.

Kontrollera propelleraxeln 

För vissa växelhus måste du ta bort propellern för att kunna byta olja. Men det är en bra att lossa propellern även om din motor inte kräver det. Om din propeller är skev eller böjd är vintersäsongen en bra tidpunkt att skicka den till en propellerverkstad för reparation, så att den är redo for action till våren. En Mercury-återförsäljare kan ofta hjälpa till med propellerinställning- eller reparation.

När du tagit av propellern ska du kontrollera om det sitter fiskelina runt propelleraxeln. Ta bort den stora tryckbricka som sitter bakom propellern på vissa typer av nav. Fiskelinan är ofta täckt av fett och svår att upptäcka. Använd en vass mejsel (för rengöring av spår) eller en liten skruvmejsel och dra den runt propelleraxelns packning för att lossa eventuell lina som kan finnas där. Över tiden kommer propellerns dragkraft framåt att pressa in linan i propelleraxelns gummipackning. Om packningen skadas kan vatten tränga in i växelhuset och orsaka allvarlig skada.

Om propellern är i bra skick kan du antingen sätta tillbaka den eller förvara den på ett annat ställe än motorn för att avskräcka tjuvar. Fetta alltid in propelleraxeln med ett kvalitetsfett för båtmotorer som t.ex. Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant innan propellern sätts tillbaka, och dra åt propellermuttern till det moment som anges i listan i bruksanvisningen.

Kontrollera Power Trim-vätskan

Det finns specifika instruktioner för din utombordare i bruksanvisningen. Du behöver nog fälla upp motorn helt för att komma åt pumpen. Vätskan inuti ska vara klarröd. Om den är det kontrollerar du nivån och fyller på om den är låg. Trimvätska som är rosa eller mjölkig indikerar att den innehåller vatten, vilket betyder att det finns en läcka någonstans i systemet och att trimpumpen behöver inspekteras av en kvalificerad återförsäljare.

Kontrollera offeranoder

Offeranoder (eller zinkanoder som de ofta kallas) är konstruerade för att skydda motorns andra vattendränkta metaller mot galvanisk korrosion. De flesta utombordsmotorer har flera offeranoder och de kan lokaliseras med hjälp av bruksanvisningen. Offeranoder ska bytas när de brutits ned till 50 %.

Smörja alla fettpunkter 

De flesta utombordare har några smörjnipplar eller andra smörjpunkter som ska underhållas. I din bruksanvisning visas det var din utombordare behöver fett.

Behandla motorenheten

Som ett sista steg ska du behandla motorenheten med ett rostskyddsmedel, t.ex. Quicksilver Corrosion Guard. Detta är särskilt effektivt för motorer som används i saltvatten, men kan hjälpa också i sötvattensmiljöer. Det avvisar vattnet och skapar en barriär som skyddar målade och omålade ytor mot korrosion orsakad av saltvatten, antingen på motorenheten eller från luften. Corrosion Guard kan också appliceras för att förhindra att korrosion uppkommer på växelhus och Power Trim-motor.

Bättre i eventuella skavanker eller repor

Inspektera din motors växelhus och måla om eventuella slitagemärken. Mercurys återförsäljare har ett komplett sortiment av färgprodukter – primer, färg och klarlack – som matchar fabrikskulören exakt.

Kontrollera och underhåll batteriet 

Om det är ett bly-syra-batteri ska vätskenivån kontrolleras. Fyll vid behov på med destillerat vatten. Se till att batteriet är fulladdat, plocka ut det ur båten och förvara det på en sval och torr plats. Förvara batteriet på en underhållsladdare så håller det sig laddat och fräscht fram till våren.

Förvara motorn upprätt

Oavsett om båten förvaras på en kärra eller i ett stallage ska motorn fällas ned till sitt lodräta läge så att eventuellt vatten i motorn kan rinna ut. Om vatten i motorn fryser kan det orsaka allvarlig skada. I vissa situationer kan möss vara ett problem – de kan komma under motorkåpan och tugga på kablarna. Vissa återförsäljare kör med följande taktik: Sköljmedelsark eller torktumlardukar anses avskräcka möss. Glöm bara inte att ta bort arket/duken innan du sjösätter nästa säsong.

När rutinen för vinterförvaring är utförd är din utombordare skyddad i månader. När våren kommer är du i vattnet snabbt som ögat. Sätt bara tillbaka båtens batteri om det plockats ur, montera propellern och vrid på nyckeln. Du ska vara redo för ännu en rolig säsong med lekar och äventyr ute på sjön.

Tillbaka till dockning
http://www.mercurymarine.com/sv/europe/dockline/how-to-winterize-your-outboard/