Ressurser for eiere

Ressurser for eiere

Et sikkerhetsdatablad (HMS) er et skjema som inneholder informasjon om egenskapene til et bestemt stoff. Det er ment å gi arbeidstakere og beredskapspersonell med prosedyrer for håndtering av eller arbeide med det angjeldende stoffet på en sikker måte. 

Last ned HMS-datablad
http://www.mercurymarine.com/no/no/service-and-support/owners-resources/