Dockline Blog

Tilbake til docking

En rask repetisjon om hvordan du navigerer sikkert med båt

Vi går inn i en ny båtsesong, og det er vanlig å være litt rusten på hva man bør gjøre.

Når du er ute på vannet
A quick refresher on safely navigating with your boat

Helst vil man jo bare starte motoren og kjøre full gass på speilblank sjø. Men i motsetning til når du kjører bil, er det ikke like enkelt som å holde seg i kjørefeltet.

Frisk opp på disse vanlige og essensielle reglene for god navigering av båt før du setter av sted på vannet.

Hold fri sikt

Som båtfører er det alltid du som har ansvar for å sørge for at sikten alltid er fri slik at du kan ferdes trygt. Husk å trimme motoren riktig slik at du unngår at baugen kommer i veien for sikten. Sørg for at deksler, wakeboard-tårn og passasjerer er plassert slik at du har 360 graders klar sikt. Pass også på at volumet på lydsystemet er justert slik at du får med deg eventuelle advarsler.

Hold trygg fart

Det er spennende å kjøre i toppfart, men for høy fart er en av hovedårsakene til båtulykker. Når været eller lysforholdene er dårlige, eller når det er mange båter på vannet, er det spesielt viktig å ikke kjøre fortere enn at du kan endre retning raskt og trygt. Nærmer du deg en kai, en brygge eller et strandområde, må du redusere hastigheten slik at du kan stoppe raskt om det er nødvendig.

Sørg for at du kjenner vikepliktsreglene

Som fører av en motorbåt har du vikeplikt for andre båter med mindre du blir passert av en annen båt. Dette betyr at du alltid må være klar til å vike for andre båtførere. Legg kursen mot styrbord for å gi plass til å passere.

Hvis noen tar innpå deg bakfra, har den andre båten vikeplikt for deg. Men selv i dette tilfellet bør du vise hensyn, siden andre båtfolk kanskje ikke kjenner reglene like godt.

Høyre og venstre i båtens fartsretning kalles henholdsvis styrbord og babord på båtspråket, og på mange måter finner man faktisk høyreregelen fra veien også på sjøen. Det betyr at man alltid har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord, og om to båter møtes skal begge alltid vike til styrbord. Førere av motorbåt har ofte vikeplikt til sjøs – fordi en motorbåt er vesentlig enklere å manøvrere enn en seilbåt som går for seil. I bunn og grunn handler vikeplikt til sjøs mye om sunn fornuft. Er du usikker på om du har vikeplikt eller ikke, bør du ta utgangspunkt i at du har det. Det gjør det både tryggere og hyggeligere på sjøen – for alle!

Gi andre båter god plass

Ofte foregår det også andre aktiviteter på vannet der du ferdes. Det kan være svømmere eller dykkere i vannet, sportsfiskere som har kastet ut snøre, eller seilbåter og kanoer som beveger seg langsomt. Siden du ikke kan snakke med andre førere om hva de akter å gjøre, må du gi de andre fartøyene god plass. Senk farten, og unngå å skape irriterende eller utrygt kjølvann når du passerer.

Sett sikkerheten først

For å navigere trygt må du kjenne reglene og følge dem. En kartplotter kan hjelpe deg å holde deg til åpent farvann og den kan også angi leden godt. Dette er likevel ikke en erstatning for å kjenne reglene. I tilfelle du får problemer på vannet eller du kjører deg bort, bør du ha en bærbar MOB-alarm som 1st Mate slik at du kan tilkalle hjelp.

Tilbake til docking
http://www.mercurymarine.com/no/no/dockline/refresher-on-safely-navigating-with-your-boat/