Dockline Blog

Tilbake til docking

Hvordan du rengjør fiskesneller

Rengjør fiskesnellen din på riktig måte for å sikre at den holder i årevis.

Slik gjør du
Hvordan du rengjør fiskesneller

Fiskesneller av høy kvalitet er ikke billige, og den beste måten du kan beskytte utstyret på og sikre mange års fiskeglede fremover, er å holde snellene rene. Faktisk er rengjøring av snellene vedlikeholdsjobb nummer en. Hvis snellene blir skitne, vil grus og smuss arbeide seg inn i de bevegelige delene. Så er det bare et spørsmål om tid før skaden oppstår.

Rengjøring av ferskvannsfiskesneller kontra rengjøring av saltvannsfiskesneller

Uansett om du fisker i ferskvann eller saltvann, vil den grunnleggende rengjøringen av snellene være det samme med et stort og viktig unntak: det er viktig å gi snellene en grundig vask med såpe og ferskvann etter hver gangs bruk i saltvannmiljøet. Dette betyr at du ikke bare må skylle dem av, siden det er en del av prosedyren uansett hvor du bruker snellene dine. Du må ta det et skritt lenger og tørke dem av med en fille med såpevann for å være sikker på at alt salt og alle mineraler som er igjen på snellen etter at saltvannet har tørket, blir fjernet helt.

Fremgangsmåte for rengjøring av fiskesneller etter bruk

How to Clean Fishing Reels - Mercury Marine

Følg denne enkle femtrinnsprosedyren etter hver fisketur. Du bør også rengjøre snellene hvis de er ubrukt i mer enn noen få måneder av gangen og begynner å samle støv.

1. Stram motstanden for å hindre at det trenger seg inn vann.

2. Skyll av snellen med en mild vannsprut. Skyll aldri snellen med en høytrykksspyler, siden vann da kan komme inn i snellen.

3. La snellen lufttørke, eller tørk den med et håndkle.

4. Spray rustbeskyttelse eller smøremiddel av høy kvalitet på en ren fille til en del av den er mettet, og tørk av metalldelene på snellen med den.

5. Hvis det er en spinnende snelle, fjerner du motstandshetten og spolen. Bruk deretter fillen til å tørke av undersiden av begge deler, siden det kan samle seg mye smuss og skitt der.

Fremgangsmåte for dyprengjøring av en fiskesnelle

How to Deep Clean a Fishing Reel

Avhengig av hvor ofte du fisker, bør du også gi snellene en dyprengjøringsbehandling etter noen få måneder eller etter endt sesong. Sørg også for å følge denne prosedyren hvis du begynner å høre uvanlige slipelyder under bruk, hvis det begynner å bli vanskelig å sveive inn snellen, eller hvis spolen ikke ser ut til å rotere så jevnt som den en gang gjorde.

1. Fjern snellen fra fiskestangen, og vask ned foten på snellen (delen som monteres på snellefestet på stangen).

2. Rengjør snellen som angitt ovenfor.

3. Fjern håndtaket, tørk av metalldelene med en fuktet fille, og smør den i henhold til produsentens anbefalinger.

4. Fjern sideplaten på snellen, rengjør gamle eller overflødige smøremidlet som kan være til stede, og erstatt med nytt smøremiddel i henhold til produsentens anbefalinger. Merk: når det gjelder konvensjonelle sneller, vil dette også gi deg tilgang til deler av snellen og drivakselen som det ikke er like lett å komme til som i en roterende snelle. Avhengig av snelletype kan dette også gjøre det mulig å rengjøre og smøre deler som spolelageret og klikkerenheten. Det er viktig at du følger produsentens anbefalte smøreprosedyrer når du rengjør disse delene. I noen tilfeller (for eksempel ved smøring av spoleakselen på noen konvensjonelle sneller), kan det ha uønskede effekter hvis feil smøremiddel blir tilsatt (for eksempel redusert evne til frispoling). Husk å lese brukerhåndboken før du tar dette trinnet.

Hvis du rengjør fiskesnellene med disse metodene, vil de da vare evig? Nei, det er ikke sannsynlig. Snellens kvalitet og hvor ofte du bruker den, vil ha stor betydning for levetiden. Men når du følger disse prosedyrene, sikrer du at snellen varer så lenge man med rimelighet kan forvente. Og kanskje enda viktigere, det vil sikre at når du får drømmefisken på kroken, vil fiskesnellen være i god stand og takle oppgaven.

Tilbake til docking
http://www.mercurymarine.com/no/no/dockline/how-to-clean-your-fishing-reel/