Dockline Blog

Tilbake til docking

Klargjøring av utenbordsmotoren for vinteren

For å sikre en pålitelig ytelse neste vår bør du følge disse trinnene når du skal gjøre utenbordsmotoren klar for opplag.

Slik gjør du
Så vinterförvarar du din utombordare

Det er viktig å gjøre klart for vinteropplag

Riktig klargjøring av utenbordsmotoren for vinteren vil bidra til å sikre at den er klar til bruk igjen neste vår. I kalde klima kan frosset vann føre til kostbare skader hvis motoren ikke er skikkelig klargjort for vinteren. Selv i midlere klima er slutten av båtsesongen en glimrende tid for å ta seg av det årlige vedlikeholdet slik at du sikrer at utenbordsmotoren går jevnt og fint. Uansett om du gjør jobben selv eller leverer utenbordsmotoren til en autorisert Mercury Marine-forhandler for service, kan litt tid og penger i dag spare deg for mye neste vår.
 

Bør du gjøre det selv eller levere den inn til en Mercury-forhandler?

Hvis du får utenbordsmotoren klargjort for vinteren hos en autorisert Mercury-forhandler, kan du stole på en profesjonell service og kompetanse fra en opplært mekaniker og spare deg for bryet med å skifte olje og filtre, girsmøring, forstøvningsolje og andre nødvendige artikler. Det kan også være at mekanikeren oppdager og utbedrer problemer som ikke har noe med dette å gjøre.

Når en forhandler gjør en motor klar for vinteren, kan verkstedet oppdage problemer som du kan ha oversett. Det kan være en bagatell som et gasspjeld eller en girkabel som trenger justering, noe som kan påvirke motorytelsen. De vil også se etter større problemer, som løse hekkbolter eller en bøyd propellaksel, noe som kan føre til store problemer senere.

Mange serviceverksteder for båtmotorer vil gi deg en rabattert pakkepris for vinterklargjøring og andre lagringstjenester. Disse ekstratjenestene kan omfatte vedlikehold av båtens vann- og avløpssystemer, pakking med krympeplast og opplag. Vinteren er også en utmerket tid for å få en forhandler til å montere ny elektronikk eller tilbehør, friske opp trekk og polstring og sende propeller til reparasjon.

Prosedyren for vinteropplag er beskrevet i alle brukerhåndbøkene for Mercury-motorene, og med noen få grunnleggende verktøy og reservedeler kan du enkelt gjøre jobben selv, hvis du ønsker det. Faktisk har mange nyere Mercury-utenbordsmotorer, inkludert de nye 4,6 liters V8- og 3,4 liters V6-modellene, en etikett under dekselet med grunnleggende vedlikeholdsanvisninger og en QR-kode som kan skannes med mobiltelefon for lenker til instruksjonsvideoer som er produsert av Mercury.

Hvis du velger å gjøre jobben selv, bør du starte med å se gjennom håndboken og finne frem verktøy og produkter du trenger. Håndboken inneholder informasjon som er spesifikk for Mercury-utenbordsmotoren din, men her er noen grunnleggende instruksjoner fra serviceekspertene hos Mercury Marine:
 

Ha en liste over deler for vinterklargjøring

Se veiledningen i brukerhåndboken for utenbordsmotoren om hvilke deler og verktøy som er spesifikk for motoren din.

 • Motorolje
 • Motoroljefilter
 • Drivstoffilter
 • Drivstoffstabilisator
 • Tennplugger
 • Fett til båtmotorer
 • Forstøvningsolje
 • Girfett
 • Rustbeskytterspray
 • Grunnleggende håndverktøy
 • Fettpistol
 • Tennplugg-gapverktøy
 • Motorspylehylse og hageslange
 • Propellnøkkel eller riktig pipe
 • Trakt
 • Beholder for spillolje

Behandle drivstoffet

Du bør alltid sette båten til opplag med nytt drivstoff som er behandlet med drivstoffstabilisator for båtmotorer. Ubehandlet drivstoff vil oksidere og danne et gummiaktig stoff i motorens drivstoffsystem. Dette gjelder særlig for utenbordsmotorer med forgasser.

De fleste problemer som oppstår ved en sjekk i vintersesongen, skyldes fra dårlig drivstoff. Når det er mulig, bør du prøve å kjøre båten nesten tom for drivstoff og fylle på nytt drivstoff før opplag. Hvis drivstoffet i tanken er mer enn en måned gammel og det er for sent i sesongen til å bruke det opp, bør du få det pumpet ut og fylle på nytt drivstoff.

Hvis du har en eldre båt med en ventilert drivstofftank, er det en god idé å fylle på nytt drivstoff for å unngå kondensdannelse i tanken. Stopp når tanken er ca. 95 prosent full, da store temperaturvariasjoner i løpet av vinteren kan føre til at drivstoffet utvider seg, noe som igjen kan føre til at det siver ut gass fra ventilen. Tanker uten ventilasjon vil ikke ventilere ut til luft, og vil heller ikke kunne tiltrekke seg fuktighet fra luften rundt. Tanker uten ventilasjon trenger ikke fylles. Fyll opp med etanolfritt drivstoff hvis mulig, eller benytt drivstoffstabilisator som tilsetning for best mulig beskyttelse av drivstoffet.

Den beste tiden å behandle drivstoffet er når du pumper det inn i tanken, enten ved siste fylling i sesongen eller når du erstatter gammelt drivstoff i vintersesongen. Du kan behandle drivstoff for opplag med Quicksilver Quickstor, et av produktene i Quicksilver Fuel Care System, uansett om motoren er bygget av Mercury eller en annen produsent. Disse produktene er laget slik at de vil virke sammen for å optimalisere drivstoffet, fjerne gjenværende avsetninger fra motoren og beskytte drivstoffsystemet i vintermånedene.

Det er viktig å få det behandlede drivstoffet inn i hele drivstoffsystemet ved å kjøre båten i omtrent 10 minutter, enten i vannet eller koblet til en hageslange (følg brukerhåndboken hvis du bruker en slange). Til slutt skifter du drivstoffilteret. Nå er motorens drivstoffsystem klart til neste sesong.

Skifte olje

Hvis du har en firetakts utenbordsmotor, bør du skifte motorolje og filter etter hver 100. time eller én gang i sesongen, uavhengig av hvor mange timer motoren har vært i bruk. Lagring av motoren med gammel olje kan eksponere innvendige motordeler for fuktighet og biprodukter fra forbrenning, noe som kan føre til korrosjon. Serien med Quicksilver-smøring inkluderer motorolje for firetakts utenbordsmotorer av alle merker, som er spesielt blandet for de unike behovene for det marine miljøet. Bruk aldri bilmotorolje på en båtmotor! Sjekk brukerhåndboken, eller spør din Mercury-forhandler om anbefalt smøremiddel for båtmotoren. Følg instruksjonene for oljeskift i brukerhåndboken, og avhend alltid spillolje på riktig måte.

Etter oljeskift er det alltid en god idé å kjøre motoren slik at den nye oljen får sirkulert gjennom motoren, samtidig som du kan oppdage lekkasjer. Det er ikke uvanlig at oljefilterpakningen fester seg til motoren, og hvis den ikke fjernes, kan det lekke olje ut fra den gamle pakningen etter at et nytt filter er montert. Jeg har sett motorer havarere fordi eieren ikke har lagt merke til oljelekkasjer fra motoren med gammel og ny pakning.

Forstøve motoren

Ideelt når motoren fortsatt er varm, bør du behandle firetakts- og totaktsmotorer med forstøvningsolje for å hindre korrosjon i motoren. Skru ut tennpluggene og spray forstøvningsolje direkte inn i hver sylinder. Følg anvisningene på boksen. Bruk en forstøvningsolje som er beregnet til bruk ved vinterklargjøring, som Quicksilver Storage Seal.

For totaktsmotorer med direkte innsprøytning (DFI), som Mercury OptiMax-modellene, kan du i stedet for å bruk forstøvningsolje sprøyte 30 gram DFI utenbordsolje i hver sylinder gjennom tennplugghullet. En liten oljekanne med lang, fleksibel tut fungerer bra for dette. Vi anbefaler at du påfører et belegg med skillemiddel på gjengene på tennpluggene før du skrur dem inn igjen. Bruk nye tennplugger med riktig gap, i henhold til serviceplanen i brukerhåndboken.

Skifte girolje

Giroljen i undervannshuset på utenbordsmotorer bør også skiftes etter hver 100. time eller en gang i sesongen. Sjekk brukerhåndboken for spesifikke serviceintervaller. Hvis det er vann i giroljen, kan det fryse til og utvides under lagring, noe som kan føre til sprekker i girhuset. Sjekk den gamle oljen nøye når du tapper den. Hvis den er hvit eller kremfarget, kan det tyde på at det er vann i oljen. Dette er en indikasjon på at tetningen på propellakselen kan være skadet, og at det kan trenge inn vann som kontaminerer oljen, noe som kan føre til stor skade på girene. Hvis du mistenker at det er vann i girhuset, bør du la en autorisert forhandler gjennomføre en trykktest av girhuset. Fyll på girhuset med ny olje som er beregnet på båtmotorer, som Quicksilver High Performance Gear Lube, i henhold til instruksene i brukerhåndboken.

Sjekke propellakselen 

Med enkelte girhus må du ta av propellen for å skifte olje. Men selv om motoren din ikke krever det, kan det likevel være en god idé å gjøre dette. Hvis propellen er hakket eller bøyd, er vintersesongen et godt tidspunkt å sende den inn til reparasjon på et propellverksted slik at den er klar til bruk om våren. En Mercury-forhandler kan ofte ordne med oppfrisking eller reparasjon av propeller.

Når du har fjernet propellen, bør du se etter fiskesnøre på akselen. Fjern den store trykkskiven, som ligger bak propellen på noen navstiler. Fiskesnøre er ofte full av fett, og det kan være vanskelig å få øye på det. Bruk en skarp hakke eller et lite skrujern for å trekke i området rundt tetningen på propellakselen for å få løst eventuelt snøre som kan være der. Over tid vil den fremadgående bevegelsen på propellen presse snøret inn i gummitetningen på propellen. Hvis tetningen er skadet, kan det trenge inn vann i girhuset og føre til vesentlig skade.

Hvis propellen er i god stand, kan du enten sette den på plass igjen eller oppbevare den separat fra motoren slik at det ikke tiltrekker tyver. Før du monterer propellen igjen, må du passe på å sette inn propellakselen med fett for båtmotorer, for eksempel Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant. Stram deretter til propellmutteren i samsvar med momentspesifikasjonen som er oppført i brukerhåndboken.

Sjekke Powertrim-olje

Se i brukerhåndboken om spesifikke instruksjoner for din motormodell. Du må antagelig tilte motoren helt opp for å komme til pumpen. Oljen skal være lyserød. Hvis dette er som det skal, sjekker du nivået og etterfyller etter behov. Hvis trimoljen er rosa eller melkefarget, tyder det på at det er vann i den, noe som betyr at det kan være lekkasje et sted i systemet. Da bør trimpumpen inspiseres av en kvalifisert forhandler.

Sjekk av offeranoder

Offeranoder (eller sinkanoder som de ofte kalles) er laget for å beskytte de andre nedsenkede metalldelene på motoren mot galvanisk korrosjon. De fleste utenbordsmotorer har flere offeranoder – brukerhåndboken vil vise hvor de er plassert. Offeranoder bør skiftes når de er halvveis nedslitt.

Smøring av smørepunkter 

De fleste utenbordsmotorer har smørenipler eller andre smørepunkter som må vedlikeholdes. Sjekk brukerhåndboken for å se hvor din utenbordsmotor trenger smøring.

Belegg på motorhodet

Som et siste trinn må du sette inn motorhodet med en rustbeskytter, som Quicksilver Corrosion Guard. Dette er særlig effektivt for motorer som brukes i saltvann, men kan også være nyttig i ferskvannsmiljøer. Dette fortrenger vann og danner en barriere som beskytter lakkerte og ulakkerte overflater mot korrosjon som forårsakes av saltvann, enten på motorhode eller i atmosfæren. Corrosion Guard kan også påføres for å forebygge mot korrosjon på undervannshuset og Powertrim-motoren.

Reparasjon av hakk og riper

Sjekk undervannshuset på motoren, og lakker over eventuelle hakk og riper. Mercury-forhandlerne har en fullstendig serie med lakkprodukter – primer, farget lakk og klarlakk – som er akkurat de samme som dem som brukes på fabrikken.

Sjekke og vedlikeholde batteriet 

Hvis båten har et blybatteri, sjekker du væskenivået og tilsetter destillert vann etter behov. Sjekk at batteriet er fulladet, ta det ut av båten, og lagre det på et tørt og kjølig sted. Hvis batteriet lagres på en vedlikeholdslader, vil det holdes oppladet og klart for våren.

Lagre motoren i stående stilling

Uansett om båten står til opplag på en tilhenger eller et stativ, bør motoren trimmes ned til vertikal posisjon, slik at alt vann som er igjen i motoren, kan renne ut av seg selv. Hvis det blir værende vann i motoren og det fryser til, kan det føre til alvorlig skade. I noen situasjoner kan mus være et problem – de kan komme seg under motordekselet og gnage på ledningene. Enkelte forhandlere sverger til denne taktikken: Stoffmyknerplater antas å frastøte mus. Bare husk på å fjerne dem før du drar ut på sjøen neste sesong.

Nå som du er ferdig med prosedyren for vinteropplag, vil utenbordsmotoren din være godt beskyttet i flere måneder. Når våren kommer, vil det ikke være noe problem å komme seg ut på sjøen igjen. Sett tilbake batteriet hvis det er fjernet, sett på plass propellen og vri rundt nøkkelen. Nå er du klar for en ny sesong med moro og nye eventyr på sjøen.

Tilbake til docking
http://www.mercurymarine.com/no/europe/dockline/how-to-winterize-your-outboard/