Dockline Blog

Tilbake til docking

Guide til rask ferskvannspyling av din utenbordsmotor

Ferskvannkjør motoren alltid, uansett om motoren er salt- eller ferskvannkjørt

Slik gjør du

De fleste båteiere vet at det er viktig å skylle en utenbordsmotor med ferskvann etter båtturer i saltvann eller brakkvann. Har motoren gått i saltvann, må den ferskvannskjøres før den settes bort for vinteren. Ved å ferskvannkjøre motoren kan du unngå at motorens vannpassasjer begynner å korrodere, noe som svekker kjølesystemet og reduserer motorens levetid.

Derimot er det mange som ikke er klar over at det også er en god vane å spyle påhengsmotoren din også etter turer på ferskvann. Hvorfor? Hvis vannet er grumsete, eller om du for eksempel grunner med undervannshuset, så kan du ende opp med at slam, alger eller annet smuss blir fanget i den smale vannpassasjen, noe som fører til at motoren ikke kjøles effektivt. Hvis motoren ikke skylles, kan det også føre til at skadelige organismer overføres fra ett vann til et annet.

Good news! Det er veldig enkelt å skylle med ferskvann. Du kan gjøre det i løpet av få minutter. Når du er ferdig med å ta fiskeutstyret og kjølebagen ut av båten din, er motoren skyllet ren og klar til å settes bort frem til neste utflukt.

Slik gjør du: 

  1. Tilt utenbordsmotoren eller sett den i driftsposisjon.
  2. Koble fra spylekoblingen. Den befinner seg vanligvis på siden av utenbordsmotoren. Hvis du har problemer med å finne den, sjekk i brukermanualen for mer informasjon.
  3. Koble en spylemuff/spyleklokke på en hageslange til spylekontakten for å skylle ut salt og slam fra vannløpet
  4. Slå på vannet. Skyll motoren i minst 15 minutter. Ved å la motoren kjøre en stund, skylles all slam og salt ut av motoren.  Du kan nå se at det renner vann ut av utenbordsmotoren og skyller vekk salt og slam som sitter fast i motoren.
  5. Skru av vannet, slå av tenningen, og koble vekk hageslangen fra spylekontakten.
  6. Ferdig!

 

Guide til rask ferskvannspyling av din utenbordsmotor
Tilbake til docking
http://www.mercurymarine.com/no/europe/dockline/how-to-flush-your-outboard/