Overgaan naar de belangrijkste inhoud

Ontwerp herziene privacybeleid van Brunswick Corporation

Ingangsdatum: [09 februari 2017]

Brunswick respecteert uw bezorgdheid over privacy en stelt zijn relatie met u op prijs.

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die door Brunswick Corporation, gelieerde bedrijven of dochterondernemingen offline of online wordt verzameld ('Brunswick', 'wij/we' of 'ons'), met inbegrip van maar niet beperkt tot alle websites of apps die een link naar dit privacybeleid plaatsen (gezamenlijk 'de websites' genoemd).

In dit privacybeleid wordt het soort informatie omschreven dat we verzamelen, hoe we die informatie mogen gebruiken en met wie we die mogen delen. In ons privacybeleid vindt u tevens de maatregelen die we nemen om deze informatie te beschermen. We vertellen u ook hoe u ons kunt bereiken om uw contactgegevens bij te werken, uw naam uit onze mailinglijsten te verwijderen of antwoord te krijgen op vragen die u zich stelt over onze privacypraktijken. Lees ons privacybeleid aandachtig door. Door onze websites te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de praktijken die in dit privacybeleid zijn omschreven.

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Bij het bezoeken van de websites, het aanmaken van een account of het registreren van een product of een aankoop op een van de websites bent u vrij om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, werkgever, e-mailadres, websitewachtwoord en demografische informatie, informatie over uw gezondheid, of financiële informatie. Sommige van onze websites maken het ook mogelijk voor u om te communiceren en informatie vast te leggen of op te slaan via de websites, zoals foto's of forumposts.

We kunnen ook automatisch informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt om met onze websites te communiceren. De gegevens die we automatisch verzamelen, zijn onder meer het identiteitsnummer van het apparaat, de webbrowser, de precieze geolocatie (met uw medeweten en toestemming), het surfgedrag via cookies en webbakens op onze websites en uw IP-adres. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen over hoe u de websites gebruikt, zoals wat u op de websites hebt gezocht en bekeken. De automatisch verzamelde gegevens zullen worden gekoppeld aan eventuele persoonsgegevens die u hebt verstrekt.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

De persoonsgegevens die we verzamelen, mogen worden gebruikt wanneer Brunswick een rechtmatig belang heeft bij of een andere juridische grondslag heeft voor de verwerking van die gegevens. In sommige situaties kan het verzamelen van persoonsgegevens nodig zijn voor de werking van de websites of voor het verstrekken van bepaalde diensten of producten. De gegevens die we verzamelen, mogen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de functies van de websites;
 • Voor het beheer van de dagelijkse zakelijke behoeften, zoals het beheer en de verbetering van de websites;
 • Voor het analyseren van de prestaties en de werking van de websites;
 • Ter voorkoming van fraude, om de gebruiksvoorwaarden van de websites af te dwingen, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en bedrijfsrapportageverplichtingen en om de overeenkomsten van Brunswick af te dwingen;
 • Om te analyseren hoe u de websites gebruikt en voor het uitvoeren van ander marktonderzoek;
 • Om met u te communiceren over onze producten en diensten;
 • Om u te voorzien van advertenties op basis van uw interesses;
 • Om u te voorzien van informatie over financiële mogelijkheden voor de aankoop van onze producten;
 • Om communicatie via onze websites met andere consumenten te vergemakkelijken, onder meer via sociale netwerken; en
 • Voor het verzenden van mededelingen, promoties, feedbackverzoeken, brochures of andere marketingmaterialen met betrekking tot onze websites, onze producten en de diensten van onze bedrijven, gelieerde ondernemingen, businesspartners of erkende dealers.

We zullen uw persoonsgegevens mogelijk ook gebruiken om een persoonlijk profiel over u op te maken. De persoonsgegevens in uw profiel mogen we gebruiken om te reageren op een aanvraag van financiële mogelijkheden voor de aankoop van producten en diensten van ons.

Als u ons laat weten dat u liever niet hebt dat we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden, dan zullen we u geen marketinginformatie toesturen. 

Onze websites verzamelen geen persoonlijke informatie over uw onlineactiviteiten in de tijd en via websites van derden of onlinediensten. Daarom zijn 'Do Not Track'-signalen die worden verzonden van webbrowsers niet van toepassing op onze websites en wijzigen we niets aan onze gegevensverzameling of ons gebruik van deze gegevens na ontvangst van een dergelijk signaal.

Extra manieren waarop persoonsgegevens kunnen worden verzameld en/of gebruikt, zijn de volgende:

Informatie die u verstrekt

Precieze geolocatiegegevens Voor het gebruik van sommige van de websites kan u worden gevraagd om, met uw medeweten en toestemming, Brunswick toe te staan uw precieze geolocatie te verzamelen om u een product of dienst te verstrekken.

Deze precieze geolocatiegegevens mogen we ook voor analytische doeleinden gebruiken en met derden delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot dealers en bedrijven die gerichte reclame en analysediensten aanbieden.

Informatieaanvraag. Als u informatie over onze producten aanvraagt (bv. het bestellen van een brochure, een catalogus of een tijdschrift), dan kan het zijn dat we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, beoogd gebruik van het desbetreffende product, interessevelden, enz. U wilt mogelijk ook aanvullende opmerkingen en verzoeken verstrekken. Wij of de erkende dealer in uw regio zullen uw gegevens gebruiken om u de verzochte informatie toe te sturen en mogen deze gegevens gebruiken om in de toekomst met u te communiceren over onze producten of diensten.

Nieuwsbrieven en overige communicatie. Het kan zijn dat we nieuwsbrieven en andere communicatie over onze producten, diensten en promoties online of offline aanbieden. Om u hiervoor in te schrijven vragen we uw persoonsgegevens in te vullen, zoals uw naam, postadres en e-mailadres. Wij of de erkende dealer in uw regio kunnen deze gegevens gebruiken om u de verzochte informatie toe te sturen en om met u te communiceren over onze producten en diensten.

Feedback, enquêtes of wedstrijden. U krijgt mogelijk de kans om deel te nemen aan online-enquêtes, -feedback of -wedstrijden. De informatie die wordt opgevraagd, kan bestaan uit contactgegevens (zoals een e-mailadres) en demografische informatie (zoals het aantal gezinsleden en het gemiddelde inkomen). Deelname aan enquêtes, feedback of wedstrijden is geheel vrijwillig. Daarom hebt u de keuze om deze informatie al dan niet op te geven. Wij, onze businesspartner of de erkende dealer in uw regio zullen de verstrekte informatie gebruiken om winnaars van wedstrijden op de hoogte te brengen en prijzen toe te kennen, om het gebruik van een of meer websites of reclame te verbeteren en om samengevoegde gegevens te verstrekken voor marketinganalyse. Feedbackverzoeken kunnen de vorm aannemen van mailings via de post, andere koeriersdiensten of e-mail (indien opgegeven).

Loopbanen. Onze websites kunnen een link naar Brunswick Careers bevatten, zodat u kunt zoeken naar vacatures bij Brunswick en eventueel uw cv en andere persoonsgegevens kunt verstrekken, zoals uw naam, contactgegevens en loopbaanhistorie. We gebruiken de informatie die u ons verstrekt om uw interesse in een baan bij Brunswick te evalueren en om met u contact op te nemen i.v.m. een mogelijke baan.

Zoek een dealer. Op sommige van onze websites kunt u zoeken naar een dealer in de buurt via het aanvraagformulier 'dealer zoeken'. Op de websites waar deze dienst beschikbaar is, is het gebruik ervan geheel vrijwillig en hebt u de keuze om uw persoonsgegevens al dan niet op te geven. Om u te helpen bij het vinden van een dealer vragen we u informatie zoals uw voor- en achternaam, volledige postadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om een ​​dealer in uw buurt te vinden, om uw behoeften te evalueren en om u de beste en meest relevante service aan te bieden. Wij of de erkende dealer in uw regio kunnen deze informatie gebruiken om direct met u te communiceren over onze producten en diensten.

Onlineverkoop.

Websites van Brunswick. Onze merchandise kan rechtstreeks vanaf de websites te koop worden aangeboden door Brunswick. Als u via onze websites met Brunswick een transactie aangaat, dan zullen uw gegevens worden verzameld om bestellingen te verwerken. Uw gegevens kunnen worden verzameld door Brunswick of door een erkende externe betalingsverwerker.

Websites van derden. Onze merchandise mag door een erkende externe merchandisingpartner te koop worden aangeboden via een website die de partner bezit en beheert en die mogelijk aan een van onze websites is gekoppeld. Als u een transactie aangaat met een erkende externe merchandisingpartner, dan verloopt uw aankoop via de website van deze partner. Deze website is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de externe partner. We raden u aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn op de website van die externe partner en die dus mogelijk ook van toepassing zijn op uw transactie.

Productfinanciering en kredietherfinanciering. In sommige gevallen kunnen we links verstrekken naar externe leveranciers voor informatie over productfinanciering of kredietherfinanciering voor een aantal van onze producten. In dat geval worden uw gegevens via deze link direct naar de externe leverancier gestuurd zonder dat onze bedrijven uw gegevens ontvangen. We raden u aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de website van die externe leverancier, te raadplegen.

Klanten- of beloningsprogramma's. Sommige van onze websites kunnen klanten- of beloningsprogramma's of coupons aanbieden en u via deze weg vragen om contactgegevens en informatie over uw productaankopen, zodat we u in deze programma's kunnen inschrijven en met u kunnen communiceren.

Productregistratie. Van tijd tot tijd kunnen sommige van onze websites onlineproductregistratie aanbieden. Door uw product online te registreren, gaat u ermee akkoord dat wij, onze businesspartners, een erkende dealer/dienstverlener of een extern reclamebureau met u contact mogen opnemen i.v.m. het product om allerlei redenen, inclusief maar niet beperkt tot het verstrekken van productmededelingen, zoals vereist door de wet, klantenservice en/of hulp bij garantieaanvragen, het onderhouden van de databases en bedrijfsprocessen van Brunswick en/of andere doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld.

Aanbevelingsservice. Het is mogelijk dat we een aanbevelingsservice aanbieden waarmee u uw vrienden en kennissen kunt informeren over producten en/of informatie op (of via) websites van Brunswick. Als u ervoor kiest om een dergelijke aanbevelingsservice te gebruiken, dan is het volgende van toepassing: e-mailadres(sen) zullen worden verzameld voor het verzenden van een eenmalige e-mail waarin u zult worden vermeld als de afzender. Brunswick is dan een dienstverlener die de aflevering vergemakkelijkt.

Elektronische aflevering voor aandeelhouders. Als u een aandeelhouder van Brunswick bent en per e-mail informatie voor aandeelhouders wilt ontvangen, dan vragen we u om u voor deze dienst te registreren op de website Brunswick.com. Door te registreren kunt u uw aandelen ook online stemmen. Om u te registreren als aandeelhouder in de Verenigde Staten of Canada moet u uw socialezekerheidsnummer of fiscaal identificatienummer, uw e-mailadres en een 4-cijferige pincode opgeven. Als u aandeelhouder bent in een ander land dan de Verenigde Staten of Canada, dan moet u het nummer van uw Brunswick-aandeelhoudersaccount, uw e-mailadres en een 4-cijferige pincode opgeven. We gebruiken de informatie die u verstrekt om te controleren of u een aandeelhouder van Brunswick bent, om u te registreren voor de elektronische afleveringsdienst en om u te voorzien van de elektronische afleverings- en stemmingsdiensten die u hebt aangevraagd. U kunt uw registratie op de website ook bijwerken of annuleren door dezelfde informatie te verstrekken.

Informatie die we automatisch verzamelen

We kunnen bepaalde informatie automatisch verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, zoals hoeveel gebruikers onze websites en de geraadpleegde pagina's bezochten. Door deze informatie te verzamelen, leren we hoe we onze websites het best afstemmen op onze bezoekers. We verzamelen deze informatie door middel van cookies en webbakens. Daarnaast kunnen we ook IP-adressen verzamelen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Cookies. Zoals vele andere bedrijven maken we gebruik van cookies op sommige van onze websites. Cookies zijn stukjes code die op uw apparaten worden achtergelaten wanneer u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om ons te vertellen of u onze websites al eerder bezocht, of u een nieuwe bezoeker bent en om ons te helpen functies van de websites te identificeren waarin u bijzonder veel belangstelling toont. Cookies kunnen uw surfervaring verbeteren door het opslaan van uw voorkeuren bij het bezoeken van een bepaalde website.

De meeste webbrowsers bieden informatie over hoe u het accepteren van nieuwe cookies kunt stoppen, hoe u kunt worden gewaarschuwd wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Let wel dat u zonder cookies mogelijk niet optimaal kunt profiteren van alle functies van onze websites.

Webbakens. Bepaalde pagina's op onze websites bevatten 'webbakens' (ook bekend als webbugs, pixeltags en web beacons). Deze webbakens stellen derden in staat om informatie te verkrijgen, zoals het IP-adres van de computer die de pagina downloadde waarop het webbaken aanwezig is, de URL van de pagina waarop het webbaken aanwezig is, het tijdstip waarop de pagina met het webbaken werd bekeken, het type browser dat werd gebruikt om de pagina te bekijken en de informatie in cookies die door de derde werden geïnstalleerd.

IP-adressen. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel dat bepaalde elektronische apparaten gebruiken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren op het internet. Wanneer u onze websites en/of app bezoekt, dan kunnen we het IP-adres zien van het apparaat dat u gebruikt om een verbinding te maken met het internet. We kunnen deze informatie vervolgens gebruiken om de algemene fysieke locatie van het apparaat te bepalen en te begrijpen uit welke algemene locaties onze websitebezoekers afkomstig zijn. We kunnen deze informatie ook gebruiken om onze websites en/of app te verbeteren.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze websites zijn bestemd voor een algemeen publiek en niet voor kinderen jonger dan 13 jaar. Als we te weten komen dat verzamelde informatie werd verstrekt door een kind jonger dan 13 jaar, dan zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen.

KOPPELEN VAN SOCIAAL-NETWERKACCOUNTS

Sommige van de websites kunnen toestaan ​​dat u zich aanmeldt bij uw sociaal-netwerkaccounts en deze met de websites van Brunswick associeert, inclusief maar niet beperkt tot Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram en Pinterest.

Door deze functie te gebruiken, geeft u Brunswick toestemming om alle informatie van uw sociaal-netwerkprofiel die u beschikbaar hebt gemaakt, te raadplegen en te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het sociale netwerk en dit privacybeleid. Raadpleeg de privacyinstellingen van uw sociaal-netwerkaccount voor meer informatie over welke gegevens met ons en andere verbonden applicaties worden gedeeld. Daar kunt u ook instellen welke gegevens via uw account worden gedeeld, inclusief informatie over uw activiteiten op onze websites.

Brunswick bewaart uw gebruikersnaam of wachtwoord voor sociale netwerken niet langer dan nodig is om een interactie te voltooien. Als u een sociaal-netwerkaccount niet langer met de websites van Brunswick wilt associëren, dan verwijzen we u naar de instellingen van uw account op dat sociale netwerk en de provider ervan.

INFORMATIE DIE WE DELEN

De informatie die u verstrekt, mogen we delen met gelieerde bedrijven, businesspartners of erkende dealers om met u te communiceren over hun producten en diensten en om u mededelingen, promoties, feedbackverzoeken of brochures en andere marketingmaterialen toe te sturen over onze website, onze producten en de diensten die zij aanbieden. Uw precieze geolocatie mogen we met uw medeweten en toestemming met derden delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot dealers en bedrijven die gerichte reclame en analysediensten aanbieden.

We mogen uw gegevens ook delen met derden die in onze naam diensten en functies verlenen om onze interacties met u te ondersteunen, zoals het leveren van onze producten en diensten, het beheer van enquêtes of wedstrijden, het uitvoeren van productbeoordelingen of de communicatie met u. Deze derden worden niet door ons gemachtigd om deze informatie te gebruiken of vrij te geven, tenzij om diensten in onze naam uit te voeren of om aan de wet te voldoen.

Daarnaast kunnen we informatie over u vrijgeven:

 • Als we daartoe verplicht zijn door de wet of juridische procedures;
 • Aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen;
 • Als we vinden dat vrijgave noodzakelijk of wenselijk is om fysiek leed of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of feitelijke illegale activiteiten;
 • Als dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen;
 • Om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen;
 • Om onze eigendom, diensten en wettelijke rechten te beschermen;
 • Om fraude tegen Brunswick, onze gelieerde bedrijven, businesspartners of erkende dealers te voorkomen;
 • Om het uitvoeren van audits, compliance en bedrijfsbeleid te ondersteunen; of
 • Om te voldoen aan alle toepasselijke wetten.

We behouden ons het recht voor om alle informatie die we over u bezitten, over te dragen in het geval we het geheel of een deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen.

UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Als u een inwoner bent van Californië, dan staat de California Civil Code Section 1798.83 u toe om informatie op te vragen over de vrijgave van uw persoonsgegevens door ons aan derden voor de 'direct marketing'-doeleinden van deze derde in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. We zullen u een lijst verschaffen met de categorieën van vrijgegeven persoonsgegevens en een lijst met de namen en adressen van de derden. Om een dergelijk verzoek in te dienen stuurt u een e-mail met bewijs van residentie in Californië naar privacy@brunswick.com.

Op sommige van de websites kunt u openbare content plaatsen. Als u een geregistreerde gebruiker van minder dan 18 jaar bent van een website waarop dit beleid toegankelijk is en in Californië woont, dan staat de California Business and Professions Code Section 22581 u toe om de verwijdering van content of informatie die u openbaar hebt gepubliceerd, aan te vragen en te verkrijgen. Om een dergelijk verzoek in te dienen stuurt u een e-mail met een gedetailleerde omschrijving van de specifieke content of informatie naar privacy@brunswick.com. Vermeld ook het bewijs van residentie in Californië en de leeftijd van de aanvrager. Houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek geen waarborg is voor de volledige of algehele verwijdering van de content of de informatie die u hebt geplaatst en dat er omstandigheden zijn waarin de wet de verwijdering ervan niet voorschrijft of toestaat, zelfs als hierom wordt gevraagd.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Voor uw gemak en informatie kunnen onze websites links naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen losstaand van onze websites worden beheerd. Gekoppelde websites kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleidsregels hebben. We raden u sterk aan om deze te lezen als u dergelijke gekoppelde websites bezoekt. Voor zover gekoppelde websites die u bezoekt geen onderdeel zijn van deze website, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, eventueel gebruik van de websites of de privacypraktijken van deze websites.

RECLAME VAN DERDEN

Derden, met inbegrip van adverteerders, kunnen informatie verzamelen, mogelijk ook persoonsgegevens, over uw activiteiten in de tijd en via verschillende websites wanneer u de websites gebruikt. Deze derden kunnen Brunswick ook voorzien van gegevensverzameling, rapportage, meting van reacties op advertenties en analytische informatie en kunnen helpen bij het afleveren van relevante marketingberichten en advertenties.

Verzameling van uw persoonsgegevens door derden valt niet onder dit privacybeleid. Raadpleeg de privacybeleidsregels van deze derden om te weten hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Veel externe adverteerders en sommige webbrowsers en mobiele apparaten maken het voor u mogelijk om u af te melden voor advertenties van derden. Informatie en hulpmiddelen om u af te melden voor op interesse gebaseerde reclame zijn verkrijgbaar bij de Digital Advertising Alliance op http://www.aboutads.info/choices/. U kunt zich ook afmelden voor 'tracking' en het ontvangen van gerichte advertenties op uw mobiele apparaat door sommige bedrijven voor reclame op mobiele apparaten en andere soortgelijke entiteiten. Hiervoor dient u de App Choises-app te downloaden op www.aboutads.info/appchoices. Let wel dat u bij afmelding via deze mechanismen toch nog altijd reclame zult ontvangen. U blijft algemene advertenties ontvangen bij een bezoek aan de websites en elders online.

INFORMATIE DIE WE OVERDRAGEN

De websites waarop dit privacybeleid van toepassing is, zijn onderworpen aan de Amerikaanse wet, tenzij anders bepaald in dit beleid. Door het gebruik van de websites of het verstrekken van uw persoonsgegevens, draagt u uw persoonsgegevens direct aan ons over in de Verenigde Staten. Bovendien mogen we de persoonsgegevens die we op de websites verzamelen, overdragen aan andere landen waar we actief zijn. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waar u woont. Wanneer we uw gegevens aan andere landen overdragen, beschermen we die gegevens zoals hier beschreven, hoewel een bepaald land mogelijk niet dezelfde wetten inzake privacy en gegevensbescherming heeft als het land waar u woont. U gaat akkoord met en erkent de verzameling, overdracht en verwerking door ons van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

We handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie die u verstrekt wanneer u de websites bezoekt of gebruikt.

TOEGANG EN CORRECTIE

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, zodat u deze kunt nakijken, wijzigen of de verwijdering ervan kunt aanvragen. U hebt ook het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben verzameld. In bepaalde situaties kunt u ook verzoeken dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten.

Als u een verzoek wilt indienen om de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, te raadplegen, na te kijken of te corrigeren, neem dan contact met ons op via privacy@brunswick.com of een van de opties in het deel 'Contact opnemen' hieronder.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen zullen we redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te verifiëren, zoals het opvragen van een wachtwoord en een gebruikersnaam, voordat u toegang krijgt tot uw gegevens.

U wordt op de hoogte gehouden van alle acties die worden ondernomen m.b.t. uw persoonsgegevens in reactie op een verzoek om wijziging, verwijdering of beperkingen op de verwerking van uw persoonsgegevens.

BEHOUD VAN GEGEVENS

Brunswick bewaart alle persoonsgegevens voor de duur van de desbetreffende zakenrelatie of, waar nodig, overeenkomstig zijn beleidsregels en planning voor informatiebeheer. In geval van een aanvraag door de betrokkene voor de verwijdering van zijn persoonsgegevens, zal Brunswick redelijke pogingen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle kopieën van de gegevens in hun geheel worden verwijderd. Voor verzoeken om toegang, correcties of verwijdering raadpleegt u het deel 'Toegang en correctie' van dit beleid.

UW KEUZES

Als u uw contactgegevens of voorkeuren wenst bij te werken, uw gegevens uit onze mailinglijsten wilt laten verwijderen of niet langer marketinge-mails wenst te ontvangen als gevolg van informatie die werd verzameld via productregistratiekaarten of andere bronnen, dan kunt u dit doen door:

 • de instellingen aan te passen in een account dat u via de websites hebt aangemaakt;
 • u uit te schrijven via de links in de e-mails die u van ons ontvangt; of
 • contact met ons op te nemen via privacy@brunswick.com of een van de opties in het deel 'Contact opnemen' hieronder.

U hebt het recht om uw instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de juiste regelgever inzake privacy of gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

UPDATES AAN ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. We mogen dit privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als we wezenlijke wijzigingen aan dit privacybeleid maken waardoor we meer rechten krijgen om persoonsgegevens te gebruiken die we eerder over u hebben verzameld, dan zullen we hiervoor uw toestemming verkrijgen via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres of door een goed zichtbare mededeling op onze websites.

CONTACT OPNEMEN

Met vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u terecht bij:

Brunswick Corporation
T.a.v.: Law Department
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045
Tel.: 855-283-1103 of 847-735-4002
E-mail: privacy@brunswick.com

Naar de top schuiven

Sign Up For Email

Enter your email address to receive the latest tips, promotions and news from Mercury.

No thanks. Continue to MercuryMarine.com Privé - GEÜPDATET