Ontwerp herziene privacybeleid van Brunswick Corporation

Ingangsdatum: 17 Januar 2020

Wij doen er alles aan om de gegevens die u aan Brunswick verstrekt te beschermen. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe u uw gegevens kunt bijwerken, kunt beheren en/of kunt verzoeken dat wij uw gegevens verwijderen. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door met onze websites te blijven werken, bevestigt u dat u de voorwaarden beschreven in dit Privacybeleid heeft gelezen en begrepen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens verzameld door Brunswick Corporation, alle gelieerde of dochterondernemingen (‘Brunswick’, ‘we’, ‘wij’, of ‘ons’, ‘onze’), offline of online, waaronder, maar niet beperkt tot, alle websites of apps die een link plaatsen naar dit Privacybeleid (gezamenlijk ‘de Websites’).

Hoe verzamelt Brunswick mijn persoonsgegevens?

Brunswick verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden om bijvoorbeeld garantie-informatie te verwerken, met bestaande klanten te communiceren over producten en diensten en/of om problemen met betrekking tot gekochte producten of diensten aan te pakken. Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer u:

 • door onze websites browset;
 • een product koopt of zich inschrijft voor een mailinglijst;
 • uw product voor de garantieservice registreert via een dealer;
 • een garantieclaim indient via Brunswick of een dealer;
 • problemen met producten/diensten meldt en/of klantenenquêtes invult;
 • ons uw accountgegevens of uw contactgegevens bezorgt;
 • meedoet aan enquêtes of wedstrijden;
 • informatie verstrekt om uw toegang via de sites te verifiëren, zoals uw gebruikersnaam en/of wachtwoorden; en/of
 • rechtstreeks met ons contact opneemt.  

Wat verzamelt Brunswick?

Brunswick verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. De soorten persoonsgegevens die we verzamelen en/of delen zijn afhankelijk van het product en/of de dienst die u bij ons heeft. Deze gegevens kunnen de volgende zijn:

 • uw naam en contactgegevens;
 • gegevens betreffende uw inkomen en werk; 
 • uw aankoop- en transactiegeschiedenis;
 • identificatiegegevens zoals uw echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, online identificatie, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, nummer van financiële rekening of andere soortgelijke identificatiegegevens;
 • persoonsgegevens, zoals uw leeftijd, geboortedatum, namen van kinderen, aantal kinderen, leeftijd of geslacht van kinderen, telefoonnummer of uw kredietwaardigheid, inkomsten of schulden, en beschermde classificaties onder de Californische of federale wetgeving, zoals uw ras of religie;
 • commerciële informatie, met inbegrip van gegevens over persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of in overweging genomen, of andere aankoop- of consumptiepatronen of -tendensen;
 • biometrische gegevens;
 • gegevens over internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en gegevens over uw interactie met onze website;
 • nauwkeurige geolocatiegegevens;
 • audio, elektronische, visuele of soortgelijke gegevens;
 • professionele of werkgerelateerde gegevens;
 • opleidingsgegevens; en
 • conclusies die getrokken zijn uit de bovenstaande categorieën van gegevens en die uw voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, houding, intelligentie, vaardigheden of bekwaamheden weerspiegelen.

Wij verzamelen in de loop van de tijd geen persoonsgegevens over uw onlineactiviteiten en via websites van derden of online diensten, wanneer u onze Websites gebruikt. Wij zullen echter een ‘Volg me niet signaal’ dat door uw webbrowser wordt verzonden, behandelen als een verzoek om af te zien van de verkoop van uw gegevens, voor zover wij in staat zijn om uw browser te koppelen aan enige andere gegevens over u.

Waarom verzamelt Brunswick mijn persoonsgegevens?

Naast de gevallen waarin u toestemming heeft gegeven voor het gebruik of de verwerking van uw gegevens door ons, kan Brunswick uw gegevens gebruiken:

 • om te voldoen aan een door u gemaakt verzoekt;
 • om een wettelijke verplichting na te leven die op Brunswick van toepassing is krachtens de wetgeving van Californië, de EU of een lidstaat of krachtens een andere van toepassing zijnde wet;
 • om te zorgen dat onze Websites correct functioneren;
 • om de dagelijkse zakelijke activiteiten te beheren, zoals het beheer en de verbetering van de Websites of de gerechtvaardigde belangen van Brunswick als multinationale producent van maritieme producten, om bijvoorbeeld ons bedrijf te beschermen en onze klanten beter te begrijpen;
 • om de prestaties en werking van de Websites te analyseren;
 • om fraude te voorkomen, om de Gebruiksvoorwaarden van de Websites te handhaven, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en verplichte bedrijfsrapportage en om de overeenkomsten van Brunswick te handhaven;
 • om te analyseren hoe u de Websites gebruikt en om overig marktonderzoek uit te voeren;
 • om u onze producten en diensten aan te bieden en hierover met u te communiceren, met inbegrip van het beheer van de toepasselijke garanties en terugroepberichten;
 • om u advertenties aan te bieden op basis van uw interesses;
 • om u informatie te verschaffen over de financiële opties voor de aankoop van onze producten, om interne analyses en rapporten te creëren; en om ze te combineren met de gegevens die wij van of over u verzamelen en ze te gebruiken op de hierboven beschreven wijze.

Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke, juridische of fiscale doeleinden. Als deze doeleinden niet meer van toepassing zijn, zullen wij de gegevens vernietigen, de-identificeren, samenvoegen of anonimiseren in overeenstemming met ons interne beleid en protocollen en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Met wie deelt Brunswick mijn persoonsgegevens?

Brunswick verkoopt de gegevens die u ons verstrekt niet tegen betaling, maar de gegevens worden wel met derden gedeeld. Brunswick deelt uw persoonsgegevens zowel intern als extern, o.a. met:

 • interne afdelingen van Brunswick die de verantwoordelijkheid hebben om de gegevens te verwerken;
 • zakelijke partners die gebonden zijn aan gegevensbeschermingsovereenkomsten of soortgelijke privacybescherming, zoals dealers en distributeurs; en/of  
 • derde verwerkers die gebonden zijn aan gegevensverwerkingsovereenkomsten of soortgelijke privacybescherming  

Daarnaast kunnen wij onder de volgende omstandigheden gegevens over u bekendmaken aan derden:

 • als we dit wettelijk of juridisch verplicht zijn;
 • aan wetshandhavingsinstanties of overige overheidsfunctionarissen;
 • wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysiek letsel of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale en/of onethische activiteiten;
 • indien noodzakelijk om de vitale belangen van een persoon te beschermen;
 • om onze Gebruiksvoorwaardenaf te dwingen;
 • om onze eigendommen, diensten en wettelijke rechten te beschermen;
 • om fraude tegen Brunswick, onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners of erkende dealers te voorkomen;
 • ter ondersteuning van auditing, naleving en corporate governance-functies;
 • om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving; of
 • in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie of herstructurering, de verkoop van nagenoeg al onze aandelen en/of activa, of andere bedrijfswijzigingen, waaronder, maar niet beperkt tot, tijdens een due diligence-proces.

GEGEVENS DIE WE AUTOMATISCH VERZAMELEN

Bepaalde gegevens verzamelen we op geautomatiseerde wijze wanneer u onze Websites bezoekt, zoals hoeveel gebruikers onze Websites hebben bezocht en welke pagina's er zijn geopend. Door deze gegevens te verzamelen, komen we te weten hoe we onze Websites het best kunnen afstemmen op onze bezoekers. We verzamelen deze gegevens op verschillende manieren, zoals met ‘cookies’ en ‘webbakens’. Daarnaast kunnen we IP-adressen verzamelen, zoals hieronder wordt uitgelegd. Raadpleeg ons afzonderlijke Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Cookies.  Zoals beschreven in ons afzonderlijke Cookiebeleid, gebruiken wij, zoals vele andere bedrijven, ‘cookies’ op een aantal van onze Websites. Cookies zijn stukjes code die op uw apparaten worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken cookies om ons bijvoorbeeld te laten weten of u ons al eerder heeft bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent en om ons te helpen bij het identificeren van functies van de websites waarvoor u mogelijk de grootste interesse heeft. Cookies kunnen uw online ervaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan terwijl u een bepaalde website bezoekt.

De meeste webbrowsers zullen u aangeven hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe u op de hoogte moet worden gesteld wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies en functionaliteit van de Websites volledig kunt benutten.

Webbakens.  Zoals staat beschreven in ons afzonderlijke Cookiebeleid, bevatten bepaalde pagina's op onze website ‘webbakens’ (ook bekend als internettags, pixeltags en clear GIF's). Deze webbakens stellen derden in staat gegevens te verkrijgen, zoals het IP-adres van de computer die de pagina heeft gedownload waarop het baken verschijnt; de URL van de pagina waarop het baken verschijnt; de tijd dat de pagina met het baken werd bekeken; het type browser dat werd gebruikt om de pagina te bekijken; en de gegevens in cookies die zijn ingesteld door de derde partij.

GEGEVENSOVERDRACHT OVER DE GRENS

Voor de overdracht van gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar andere landen, zoals de Verenigde Staten, houden wij ons aan de wettelijke kaders die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als de EU-wetgeving. Door de Websites te gebruiken of ons uw persoonsgegevens te verstrekken, draagt u uw persoonsgegevens aan ons over in de Verenigde Staten. Daarnaast dragen we de persoonsgegevens die we op de Websites verzamelen over naar andere landen waar we zaken doen. 

 • EU-VS en Zwitsers-VS Privacyschildkaders.  Brunswick en haar Amerikaanse gelieerde ondernemingen, divisies, dochterondernemingen die hieronder verder worden geïdentificeerd, voldoen aan het EU-VS Privacyschildkader en Zwitsers-US Privacyschildkader voor persoonsgegevens zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie en Zwitserland zijn overgedragen naar de Verenigde Staten. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de Privacyschildbeginselen, dan zijn de Privacyschildbeginselen van toepassing. Bezoek https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het Privacyschildprogramma en om onze certificering te bekijken.

De Amerikaanse entiteiten van Brunswick die zich houden aan de Privacyschildbeginselen omvatten: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc.; en Thunder Jet Boats, Inc.

Brunswick en haar gerelateerde entiteiten zijn, met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen op grond van het Privacyschild, onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federale Handelscommissie (U.S. Federal Trade Commission). Onder bepaalde omstandigheden kunnen medewerkers die persoonsgegevens hebben ingediend bij Brunswick voor Human Resources-doeleinden, bindende arbitrage inroepen wanneer andere methoden voor geschillenbeslechting zijn uitgeput, zoals beschreven in Bijlage 1 van het Privacyschild.

Zoals staat beschreven in de Privacyschildbeginselen, blijft Brunswick verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens onder het Privacyschild die zijn overgedragen aan een derde partij die namens hen optreedt als tussenpersoon. Brunswick verbindt zich ertoe om samen te werken met de EU-autoriteiten voor gegevensbescherming (data protection authorities, DPA's) en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) en om te voldoen aan het advies van dergelijke autoriteiten met betrekking tot persoonsgegevens die zijn overgedragen vanuit de EU en Zwitserland in het kader van de arbeidsrelatie. 

 • Modelcontractbepalingen en overeenkomsten inzake gegevensverwerking en -bescherming.  Brunswick heeft waar dit van toepassing is overeenkomsten voor gegevensverwerking of gegevensbescherming opgesteld en gesloten met relevante partijen (bijvoorbeeld leveranciers met wie wij persoonsgegevens delen) om de correcte overdracht van uw gegevens te waarborgen. In de EER bevatten deze overeenkomsten modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als een passend middel om de overdracht van gegevens buiten de EER te beschermen.  

HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN

Wij doen er alles aan om u en Brunswick te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die wij in ons bezit hebben. Om die reden handhaven we administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens die u verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van de Websites.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE

Als u een inwoner bent van de EU, heeft u recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld om de gegevens te controleren, aan te passen of te verzoeken om verwijdering. U heeft ook het recht om een kopie op te vragen van de gegevens die wij over u hebben verzameld. In bepaalde situaties kunt u ook verzoeken dat we de verwerking of het delen van uw gegevens beperken of stopzetten. 

Als u een verzoek wilt indienen voor toegang tot of het bekijken of corrigeren van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@brunswick.com of vul het formulier in dat u hier kunt vinden. 

Als u een inwoner van Nevada bent, heeft u het recht om te verzoeken dat wij in bepaalde situaties de overdracht van uw informatie aan derden beperken of stopzetten. Als u een verzoek wilt indienen om het delen van uw gegevens te beperken, neem dan contact met ons op via privacy@brunswick.com of vul het formulier in dat u hier kunt vinden.

Om uw privacy en veiligheid te helpen beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren, voordat we u toegang verlenen tot uw gegevens.

 • Toegangsrechten voor inwoners van California: Als u een inwoner bent van Californië, heeft u vanaf 1 januari 2020 de hieronder beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Toegang tot specifieke informatie en gegevensportabiliteit: U heeft het recht om te verzoeken dat wij bepaalde gegevens over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gedurende de afgelopen 12 maanden aan u bekend maken. Zodra wij uw verzoek om uw persoonsgegevens hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij op basis van uw verzoek de volgende gegevens aan u bekendmaken:

 • de categorieën en specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld;
 • de categorieën van de bronnen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld;
 • onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of verkopen van die persoonsgegevens;
 • de categorieën van derden met wie wij die persoonsgegevens delen; en
 • als we uw persoonsgegevens voor een zakelijk doel hebben verkocht of openbaar gemaakt, zijn er twee afzonderlijke lijsten met: (a) de categorieën van uw persoonsgegevens die zijn verzameld en verkocht, en de categorieën van de derden aan wie de gegevens zijn verkocht; en (b) de categorieën van uw persoonsgegevens die voor zakelijke doeleinden zijn verstrekt.

We zullen echter geen van de volgende gegevens bekendmaken bij een verzoek om toegang: uw burgerservicenummer, uw rijbewijsnummer of een ander door de overheid uitgegeven identificatienummer, het nummer van een financiële rekening, een gezondheids- of medisch identificatienummer, een wachtwoord voor een account of veiligheidsvragen of antwoorden naar aanleiding van een verzoek om informatie.

Verzoek tot verwijdering: U heeft het recht om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en bewaard, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verzoek om persoonsgegevens hebben ontvangen en bevestigd en uw identiteit hebben gecontroleerd door middel van onze tweestapsverificatieprocedure, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen voor zover dit wettelijk vereist is, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens door de wet toegestaan of verplicht is.

Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren als het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverleners om:

 • de transactie te voltooien waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, een goed of dienst te leveren waar u om heeft gevraagd, maatregelen te nemen die redelijkerwijs verwacht worden in het kader van onze lopende zakelijke relatie met u, of om anderszins ons contract met u uit te voeren;
 • beveiligingsincidenten op te opsporen, te beschermen tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten of om degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten te vervolgen;
 • producten te debuggen om fouten op te sporen en te repareren die de bestaande beoogde functies aantasten;
 • de vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, het recht te waarborgen van een andere consument om zijn of haar recht op vrije meningsuiting uit te oefenen of om een ander door de wet verleend recht uit te oefenen;
 • te voldoen aan sectie 1546 en volgende van het Californische wetboek van strafrecht (California Electronic Communications Privacy Act);
 • deel te nemen aan openbaar of door vakgenoten beoordeeld wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere van toepassing zijnde ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie de uitvoering van het onderzoek onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden, indien u eerder uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven;
 • uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs in overeenstemming is met de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons;
 • een wettelijke verplichting na te komen; of
 • ander intern en rechtmatig gebruik van die gegevens te maken dat verenigbaar is met de context waarin u ze heeft verstrekt.

Verkoop mijn persoonsgegevens niet: Wij verkopen uw persoonsgegevens niet tegen betaling aan derden; de gegevens zullen echter worden gedeeld zoals beschreven in dit beleid. Indien u zich wilt afmelden voor deze uitwisseling, of niet gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, klik dan hier en vul het ‘Verzoek om afmelding’ in. U kunt ook klikken op de knop ‘Verkoop mijn persoonsgegevens niet’ onderaan de hoofdpagina van elke Website, die u naar hetzelfde webformulier zal leiden.

Uw CCPA-rechten uitoefenen

Om de hierboven beschreven CCPA-rechten uit te oefenen, dient u een verifieerbaar verzoek om persoonsgegevens bij ons in te dienen door:

 • ons te bellen op 855-283-1103 of 847-735-4002;
 • een online aanvraagformulier in te vullen door  hierte klikken; of
 • Een e-mail te sturen naar  privacy@brunswick.com.

Alleen u of een persoon die geregistreerd staat bij de Californische minister van Buitenlandse Zaken en die u machtigt om namens u te handelen, mag een verzoek om persoonsgegevens indienen. U kunt ook een verzoek om persoonsgegevens indienen namens uw minderjarig kind. Als een gemachtigde tussenpersoon een verzoek in uw naam indient, kunnen wij, tenzij die tussenpersoon een door u ondertekende volmacht geeft, eisen dat: (1) u of de gevolmachtigde tussenpersoon uw schriftelijke toestemming opstelt waarmee de tussenpersoon namens u kan handelen en (2) u uw identiteit verifieert.

U mag maximaal twee verzoeken om persoonsgegevens indienen binnen een periode van 12 maanden. Het verifieerbare verzoek om persoonsgegevens moet:

 • voldoende gegevens bevatten waarmee wij kunnen vaststellen dat u de persoon over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld of een bevoegde vertegenwoordiger bent; en
 • uw verzoek gedetailleerd genoeg beschrijven om ons in staat te stellen het te begrijpen, te evalueren en te beantwoorden. 

Als wij een verzoek tot verwijdering niet kunnen verifiëren, zullen wij dat verzoek behandelen als een verzoek tot afmelding van de verkoop van uw gegevens.

Wij streven ernaar om binnen 45 dagen na ontvangst te reageren op een verzoek om persoonsgegevens en wij zullen de ontvangst van uw verzoek om informatie of verwijdering binnen 10 dagen na ontvangst bevestigen. Als we meer tijd nodig hebben (max. 90 dagen), zullen we u schriftelijk informeren over de reden en de verlengingstermijn. Wij zullen onze schriftelijke reactie per post of elektronisch versturen. Indien we uw persoonsgegevens elektronisch verstrekken, zullen wij ze in een overdraagbaar en gemakkelijk te gebruiken formaat verstrekken. Het antwoord dat wij u geven zal ook een verklaring geven voor de redenen waarom wij niet kunnen voldoen aan een verzoek, als dit nodig is. 

Wij brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verzoek om persoonsgegevens, tenzij dit buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als we bepalen dat het betalen van een vergoeding voor het verzoek gerechtvaardigd is, zullen we u informeren waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we aan uw verzoek voldoen.

Non-discriminatie

Als u een van uw rechten uit hoofde van het Californische Burgerlijk Wetboek 1798.100 en volgende, de Californische wet op de privacy van de consument (uw ‘CCPA-rechten’), tenzij toegestaan of vereist door de wet, uitoefent, zullen wij:

 • u geen goederen of diensten weigeren;
 • u geen andere prijzen of tarieven berekenen voor goederen of diensten, inclusief voor kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes;
 • u geen ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aanbieden; of
 • niet suggereren dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten zou kunnen ontvangen.

Als u echter een of meer van uw CCPA-rechten uitoefent, behouden wij ons het recht voor om u een andere prijs of tarief in rekening te brengen dan aan andere consumenten of u een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan te bieden. Op dit moment bieden wij geen financiële stimulansen voor het blijven verzamelen, gebruiken, delen en/of verkopen van uw persoonsgegevens.

BEWARING VAN UW GEGEVENS

Brunswick bewaart alle persoonsgegevens voor de duur van de relevante zakelijke relatie of, indien vereist, in overeenstemming met haar beleidslijnen en schema's voor informatiebeheer. Bij het verwijderen van persoonsgegevens op basis van een verzoek, zal Brunswick redelijke pogingen doen om ervoor te zorgen dat alle gevallen van de gegevens volledig worden verwijderd.  

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE NETWERKACCOUNTS

Onze Websites kunnen links naar andere websites bevatten voor uw gemak en ter informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van onze websites werken. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacykennisgevingen of -beleidslijnen hebben, waarbij we u sterk aanbevelen om deze te lezen als u de gelinkte websites bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt geen deel uitmaken van deze website, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik van de websites of de privacypraktijken van deze websites.

Bij een aantal van onze Websites kunt u zich aanmelden en uw sociale netwerkaccounts koppelen met Brunswick, waaronder, maar niet beperkt tot, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram en Pinterest.

Door deze functionaliteit te gebruiken, geeft u Brunswick toestemming om toegang te krijgen tot alle elementen van uw sociale netwerkprofielgegevens die u ter beschikking heeft gesteld om te worden gedeeld en om deze te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het sociale netwerk en dit Privacybeleid. Raadpleeg de privacy-instellingen in uw sociale netwerkaccount voor informatie over welke gegevens met ons en andere verbonden toepassingen worden gedeeld en om de gegevens te beheren die worden gedeeld via uw account, inclusief gegevens over uw activiteiten met behulp van onze websites.  

Als u een sociale media-account wilt ontkoppelen van Brunswick, raadpleeg dan de instellingen van dat sociale media-account en de bijbehorende provider.

ADVERTENTIES VAN DERDE PARTIJEN

Derde partijen, waaronder adverteerders, verzamelen in de loop van de tijd gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, over uw activiteiten en over verschillende websites wanneer u de Websites gebruikt. Deze derde partijen leveren Brunswick gegevensverzameling, rapportage, meting van advertentierespons en analytische informatie en hulp bij de levering van relevante marketingberichten en advertenties.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens door derde partijen is niet onderworpen aan dit Privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van die derde partijen om vast te stellen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Veel externe adverteerders en sommige webbrowsers en mobiele apparaten bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor advertenties van derden. Informatie en hulpmiddelen om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties zijn verkrijgbaar bij de Digital Advertising Alliance op http://www.aboutads.info/choices/. U kunt zich ook afmelden voor het volgen en ontvangen van gerichte advertenties op uw mobiele apparaat door sommige mobiele advertentiebedrijven en andere soortgelijke entiteiten door de App Choices-app te downloaden via www.aboutads.info/appchoices. Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt via deze mechanismen u niet wordt afgemeld voor het ontvangen van advertenties. U blijft generieke advertenties ontvangen terwijl u de Websites bezoekt en elders online.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze Websites zijn websites voor het algemene publiek die niet zijn gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Als we daadwerkelijk weten dat de gegevens die we verzamelen, is verstrekt door een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die gegevens onmiddellijk verwijderen.

HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact op met:

Brunswick Corporation
Attn: Juridische afdeling
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045
Phone: 855-283-1103 or 847-735-4002
Email: privacy@brunswick.com

Als u uw contactgegevens of voorkeuren wilt bijwerken, uw gegevens wilt laten verwijderen uit onze verzendlijsten of niet langer marketing-e-mails wilt ontvangen die resulteren uit verzamelde gegevens via productregistratiekaarten of andere bronnen, dan kunt u dit doen door:

 • de instellingen aan te passen in een account dat u via de Websites heeft aangemaakt;
 • af te melden via de links in e-mails van ons; of
 • een online aanvraagformulier in te vullen door hierte klikken.

UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid die onze rechten verhogen om persoonsgegevens te gebruiken die we eerder over u hebben verzameld, zullen we uw toestemming verkrijgen via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres of door een prominente plaatsing op onze websites. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, voorafgaand aan die verdere verwerking, dan zal Brunswick u informatie verstrekken over dat andere doel en aanvullende informatie die nodig is om een eerlijke en transparante verwerking te waarborgen.

http://www.mercurymarine.com/nl/europe/privacy-policy