Omistajan resurssit

Omistajan resurssit

Käyttöturvallisuustiedotteessa (Material Safety Data Sheet, MSDS) on tietoja liittyen tietyn aineen ominaisuuksiin. Se antaa työntekijöille ja pelastushenkilöstölle toimintaohjeita, jotta he voisivat käsitellä kyseessä olevaa ainetta turvallisesti. 

Lataa käyttöturvallisuustiedotteita
http://www.mercurymarine.com/fi/fi/service-and-support/owners-resources/