Mercury News

15 Dec 2021

Vi stödjer SSRS, Skärgårdsstiftelsen & Sweboats miljöfond

Vi stödjer SSRS, Skärgårdsstiftelsen & Sweboats miljöfond

Brunswick Group, moderbolag till Brunswick Marine in Sweden (BMS), har sedan 2019 lanserat sin årliga hållbarhetsrapport med ambitionen att leda branschen mot ett mer hållbart, ansvarstagande arbete där bland annat energi, miljö och produktutveckling står i fokus. Med målet att skapa innovativa produkter med enastående kvalitet, prestanda i kombination med en säker och miljöansvarig användning, har både Brunswick och Mercury som ambition och fokus att verka för att jobba mot en förbättrad livskvalitet för både våra kunder men också allmänheten som stort.

Mercury Marine och Brunswick Group lanserade redan 2010 hållbarhetsmål framtagna i enlighet med Förenta nationernas ”Sustainable Development Goals (SDGs)”och vann 2020 för tionde gången i rad Wisconsin Green Masters Award. För oss på Brunswick Marine in Sweden och Mercury är det viktigt att stödja de lokala organisationer och människor som bidrar och verkar för att göra en viktig insats för hav, natur, kuster, oss människor, eller annat som påverkar båtlivet runt om i landet. I år har därför vi valt att stödja Sjöräddningssällskapet (SSRS) och Skärgårdsstiftelsens verksamheter, samt Sweboats miljöfond.

SSRS är en ideell förening som räddar liv till sjöss där eldsjälar driver verksamheten som startades för över 100 år sedan. Med 74 räddningsstationer och fler än 260 räddningsenheter längs våra kuster och i våra största sjöar arbetar idag 2300 frivilliga sjöräddare inom SSRS, beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går. För oss är säkerhet på vattnet centralt och det är därför vi har valt att ge ett bidrag till SSRS för stötta verksamheten och arbetet med att rädda liv till sjöss.

Skärgårdsstiftelsen gör en viktig insats med sitt ansvar, engagemang och ambassadörskap genom sitt arbete i Stockholms skärgård. Deras uppgift är att bevara områdena i skärgården för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en fri och tillgänglig skärgård. Skärgårdsstiftelsens verksamhet är högst skiftande och innefattar allt från att tömma soptunnor och snickra bryggor till att vara en viktig instans i frågor som rör den långsiktiga utvecklingen av skärgården. Brunswick Marine in Sweden har tagit beslutet att fortsätta att vara en företagsvän och på så sätt stötta deras viktiga arbete.

Likt föregående år har även vi i Brunswick och Mercury även i år valt att stötta Sweboats miljöfond som har startats för att ge bidrag till medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck. Just miljöfonden är en del av Sweboats omfattande miljöprogram för varv och marinor, där instiftandet av miljöfonden och det miljöpris som delas ut ifrån fonden också ingår. Ur miljöfonden kan anslag sökas till bidrag för miljöarbete som: förebyggande åtgärder för att värna miljön, retroaktiva miljöåtgärder som sanering, undersökning och kartläggning av föroreningar med mera. Miljöpriset delas ut årligen och är på 25 000 SEK. Genom vårt bidrag stöttar vi både miljöfonden och miljöpriset.

http://www.mercurymarine.com/en-gb/se/news/vi-stodjer-ssrs-skargardsstiftelsen-and-sweboats-miljofond2/